Financieel beleid

Financieel raamwerk

 • FFO/Netto schuldpositie: minimaal 15%
 • Rentedekking: minimaal 3,5
 • Netto schuldratio: maximaal 60%
 • Solide A ratingprofiel
 • Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders

Dividendbeleid

 • Stabiel dividend
 • Pay-out: 45% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt en voor incidentele posten, tenzij investeringen of financiële vereisten een hogere toevoeging aan de algemene reserves vereisen
 • Solvabiliteit minimaal 30%

Algemene uitgangspunten

 • Onderdeel van bedrijfsbeleid en strategie
 • Balans tussen bescherming van kredietverleners en aandeelhoudersrendement
 • Financiële draagkracht en discipline
 • Handhaving buffer ten opzicht van regulatorische vereisten
 • Flexibiliteit voor groei en investeringen
 • Transparante rapportages
 • Geen structurele achterstelling

Toelichting op belangrijkste wijzigingen in financieel beleid

(effectief per 31 mei 2021)

Financieel raamwerk

 • Aangepast: Minimum FFO/Net debt ratio van 20% naar 15%
  Rationale: om de minimum vereiste waarde meer in lijn te brengen met de door rating agencies gebruikte grenswaarden voor een A rating
 • Verwijderd: op standalone basis kwalificatie t.a.v. minimum vereiste A rating profiel
  Rationale: om meer financieringsruimte beschikbaar te maken door in ogenschouw nemen van aanwezige of toekomstige rating opslag door publieke aandeelhouderschap

Dividendbeleid

 • Toegevoegd: additionele correctie op het resultaat na belastingen van periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt
  Rationale: het gelijkschakelen van de behandeling van de periodieke vergoeding voor bestaande hybride obligatielening met die van de voorgenomen converteerbare hybride aandeelhouderslening voor de berekening van de basis voor dividenduitkering