Financieel beleid

incl. Afsprakenkader Nederlandse Staat

Financieel raamwerk

 • FFO/Netto schuldpositie: minimaal 15%
 • Rentedekking: minimaal 3,5
 • Netto schuldratio: maximaal 60%
 • Solide A ratingprofiel
 • Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders

Dividendbeleid

 • Stabiel dividend
 • Pay-out: 45% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt en voor incidentele posten, tenzij investeringen of financiële vereisten een hogere toevoeging aan de algemene reserves vereisen
 • Solvabiliteit minimaal 30%
financieel beleid

Algemene uitgangspunten

 • Onderdeel van bedrijfsbeleid en strategie
 • Balans tussen bescherming van kredietverleners en aandeelhoudersrendement
 • Financiële draagkracht en discipline
 • Handhaving buffer ten opzicht van regulatorische vereisten
 • Flexibiliteit voor groei en investeringen
 • Transparante rapportages
 • Geen structurele achterstelling

Afsprakenkader Nederlandse Staat

Onderhandelingsakkoord over voorwaarden aandeelhouderschap Staat in regionale netwerkbedrijven.