Looptijd van schulden

De grafiek toont per 30 juni 2019 het looptijdenprofiel van de rentedragende schulden en de looptijd van de € 600 miljoen Revolving Credit Facility (niet onder getrokken).