Looptijd van schulden

De grafiek toont per 31 december 2019 het looptijdenprofiel van de rentedragende schulden en de looptijd van de € 600 miljoen Revolving Credit Facility (niet onder getrokken).