Overzicht

Emittent Uitgifte-datum Aflossings-datum Uitstaand bedrag Coupon Status ISIN Code
Alliander N.V. 13-nov-12 14-nov-22 € 400.000.000 2,250% Senior Unsecured XS0854759080
Alliander N.V. 14-jun-12 14-jun-24 € 400.000.000 2,875% Senior Unsecured XS0792977984
Totaal € 800.000.000

Uitgifte historie van lopende obligaties

November 2012 – Obligatie-uitgifte onder 2012 Euro Medium Term Note (EMTN) programma
In november 2012 heeft Alliander N.V. een beursgenoteerde obligatielening uitgeschreven voor een bedrag van € 400.000.000. De obligatielening (ISIN XS0854759080) heeft een looptijd van 10 jaar en een coupon van 2,250%.

Juni 2012 – Obligatie-uitgifte onder 2011 Euro Medium Term Note (EMTN) programma
In juni 2012 heeft Alliander N.V. met succes een beursgenoteerde obligatielening uitgeschreven voor een bedrag van € 400.000.000. De obligatielening (ISIN XS0792977984) heeft een looptijd van 12 jaar en een coupon van 2,875%.

Downloads

2012 EMTN Programma Alliander N.V.

2011 EMTN Programma Alliander N.V.