2030 nu al het nieuwe morgen

Op 3 april 2019 ging de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat in gesprek met stakeholders over de klimaattafel Elektriciteit. Marc van der Linden, voorzitter van Netbeheer Nederland en CEO van netwerkbedrijf Stedin, sprak namens de Nederlandse netbeheerders. Hij onderstreepte hoe belangrijk het voor netbeheerders is de ruimte te krijgen slimmer om te gaan met het energienet. Bovendien moet er veel verder vooruit gepland worden over bijvoorbeeld duurzame energieopwekking op land. 

Voorspelbaarheid van cruciaal belang

Wat de netbeheerders betreft wordt het Klimaatakkoord snel ondertekend en wordt er voortvarend gestart met de uitvoering. Daarbij is voorspelbaarheid van cruciaal belang. Het realiseren van netverzwaringen vraagt om ver vooruitdenken. De kabels die nu worden aangelegd, liggen er in 2050 nog. De netbeheerders werken daarmee nu al concreet aan 2050. Het overheidsbeleid zou daarbij moeten aansluiten. Op dit moment kunnen ontwikkelingen soms zo snel gaan, dat het energienet ze onmogelijk bij kan houden.

Slimmer en innovatiever met het net omgaan

Naast die betere voorspelbaarheid hebben netbeheerders ook behoefte aan meer ruimte om slimmer en innovatiever met het energienet om te kunnen gaan. Zo moeten netbeheerders de mogelijkheid krijgen om slimmer (anticiperend) investeringen te kunnen doen en intelligenter om te gaan met de beschikbare capaciteit op het net. Ook voor innovatieve toepassingen, zoals waterstof in het gasnet, moet meer experimenteerruimte komen. Een mogelijkheid om meer duurzame energie te blijven produceren in regio’s met beperkte netcapaciteit is bijvoorbeeld het inzetten op biogas en groengas productie.

Position paper

Bekijk het volledige nieuwsbericht en de Position paper op de site van Netbeheer Nederland