Alliander jaarplan 2018 gepubliceerd

Alliander investeert komend jaar circa 400 miljoen euro in de versterking van energienetten om de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarplan, waarin de geplande activiteiten van Alliander in de verschillende in de regio’s uitgebreid zijn beschreven.

De Nederlandse economie groeit fors en het tempo waarin de energietransitie zich voltrekt wordt steeds hoger. Hierdoor krijgen wij steeds meer vraag naar aansluitingen op ons netwerk. Tegelijkertijd zorgt de verduurzaming van onze samenleving ervoor dat het energielandschap ingrijpend verandert. Dit brengt de nodige uitdagingen voor Alliander met zich mee, schrijft de Raad van Bestuur van Alliander in het voorwoord van het jaarplan. “In de uitvoering slagen we er gelukkig in om steeds meer werk te verzetten en de productiviteit te verhogen. Maar we zien ook dat het moeite kost om het werk tijdig gerealiseerd te krijgen. Daarom zijn we hard op zoek naar nieuwe collega’s die willen bijdragen aan de energievoorziening van vandaag en morgen.”

Samenwerken aan de warmtetransitie

Komend jaar staat verder in het teken van samenwerking. Zo maken we bijvoorbeeld met alle gemeenten in ons verzorgingsgebied afspraken over het gezamenlijk aanpakken van de warmtetransitie en het uitfaseren van aardgas. Die samenwerking is essentieel om de maatschappelijke kosten van de transitie zo laag mogelijk te houden. Ook blijft Alliander investeren in het verder digitaliseren van onze netwerken, zodat we beschikken over belangrijke data. Hierdoor kunnen storingen sneller worden verholpen of zelfs voorkomen. Daarnaast helpen data ons om betere keuzes te maken en gerichter te investeren in onze netten.

Je leest het volledige jaarplan hier.