Een buis met drie levens

Gasbuizen die aan het eind van hun levensduur zijn, kunnen een nieuw leven krijgen. De grondstof PVC kan goed worden hergebruikt voor andere infrastructuren zoals elektriciteit en riolering. Netwerkbedrijf Alliander heeft hiervoor een samenwerking getekend met Pipelife, een gespecialiseerde leverancier in kunststof buizen.

Alliander beheert het gasnet in ruim een derde van Nederland met een lengte van in totaal 40.000 kilometer. Dagelijks wordt er gewerkt aan het onderhouden, aanpassen of verwijderen van de gasinfrastructuur. Het materiaal van sommige gasverbindingen is herbruikbaar. PVC gasbuizen kunnen namelijk worden verwerkt in beschermingsbuizen voor elektriciteitskabels. Deze buizen kunnen voor 80 procent uit dit gerecyclede materiaal bestaan. Inmiddels wordt het concept al in de praktijk toegepast door Pipelife en Alliander. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel gasbuizen die uit de grond komen als materiaal dat over was bij verleggingen van gasleidingen en aanlegwerkzaamheden.

Buis met drie levens

Het concept gaat nog verder. De beschermingsbuis voor de elektriciteitsleidingen kan na het einde van zijn levensduur opnieuw worden verwerkt, ditmaal in rioolverbindingen. Hiermee wordt de grondstof PVC tot driemaal toe hergebruikt en wordt de bruikbare levensduur van de grondstoffen enorm verlengd, tot wel meer dan 300 jaar. Met ‘de buis met drie levens’ ontstaat een toepassing voor kunststoffen die tot dusver wel ingezameld werden maar waar nog geen technisch en commercieel haalbare nieuwe toepassing voor was.

Hergebruik grondstoffen steeds belangrijker

Circulariteit wordt steeds belangrijker op weg naar een duurzame samenleving. Landelijk zijn onder meer afspraken gemaakt in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en in het door veel partijen ondertekende Grondstoffenakkoord. Doelstelling van Alliander is ook om in 2020 minimaal 40 procent van de technische materialen circulair in te kopen. Dat betekent dat alle grondstoffen die gebruikt worden, terugkomen in de kringloop en er niets verloren gaat. Afgelopen jaren heeft Alliander al diverse stappen gezet op het gebied van circulariteit, onder meer door de herbouw van twee hoofdlocaties. Verder wordt ook, samen met onze leveranciers, bij de ontwikkeling van de fair meter, de elektriciteitskabels en transformatoren ingezet op circulariteit.