Gasmonitor 2018

HR-ketel domineert warmtemarkt

De groei van duurzame alternatieven, zoals warmtepompen, vlakt af. Met name bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van HR-ketels gestegen. Dit blijkt uit de eerste Gasmonitor van Natuur&Milieu, Stedin en Alliander.

Natuur&Milieu onderzocht samen met Stedin en Alliander welke warmte-installaties Nederland aanschaft: HR-ketels, warmtepompen, pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en inbouwkookplaten. Hiervoor is gekeken naar de verkoopcijfers van de afgelopen vijf jaar en het aantal aangevraagde subsidies (ISDE). De cijfers lopen tot en met 2017.

HR-ketel populair in nieuwbouw

Bij nieuwbouwhuizen stijgt de verkoop van HR-ketels explosief. In 2014 kreeg 51% van de nieuwbouwwoningen een HR-ketel, in 2016 was dit 75% van alle nieuwbouwwoningen. Een HR-ketel gaat 15 jaar mee. Dit betekent dat tot 2031 75% van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het gas vastzit.

Elektrisch koken 

Tussen 2015 en 2016 steeg de verkoop van warmtepompen met 44%. In 2017 steeg de verkoop met slechts 15%. De verkoop van HR-ketels daalde in 2016 maar steeg in 2017 weer met 3%. Verder zien we dat koken op gas steeds meer uit raakt. Elektrische inbouwkookplaten zijn populair: de verkoop hiervan stijgt, ten koste van gaskookplaten.

Aardgasloos

De transitie van aardgas naar duurzame warmte in woningen en andere gebouwen zal een verregaande impact hebben op het huidige elektriciteits- en gasnet in Nederland. Het is van belang goed zicht te hebben op deze ontwikkelingen, zodat we tijdig aanpassingen in het energienet kunnen realiseren. De ambitie van het kabinet-Rutte 3 is dat in 2050 alle huizen van het aardgas af moeten zijn. Per 1 juli 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw komen te vervallen. In het klimaatakkoord worden nu afspraken gemaakt om de bestaande bouw, ruim 7 miljoen aansluitingen, aardgasvrij te maken.

De inzichten uit deze Gasmonitor helpen alle betrokkenen om de warmtetransitie zo goed mogelijk vorm te geven. De ambitie is om de monitor jaarlijks te laten verschijnen.