Grondstofpaspoort als belangrijke stap voor circulaire ambities

Liander heeft de ambitie een circulaire netbeheerder te worden, wat inhoudt zoveel mogelijk materialen en grondstoffen hergebruiken en recyclen. Om deze ambitie te halen werd onlangs het grondstofpaspoort gelanceerd.

Vanuit de Fair Infra Coalitie, een samenwerkingsverband van grote infrabedrijven, is onlangs besloten dat alle leveranciers die onder andere leveren aan Liander begin 2017 verplicht moeten aangeven wat de herkomst is van de grondstoffen in hun producten. Om dit te faciliteren is het grondstofpaspoort ontwikkeld.

Samenstelling en herkomst

In het paspoort kan de leverancier vastleggen wat de grondstofsamenstelling en herkomst van het product is. “Momenteel is er een gebrek aan ketentransparantie in de kapitaal-intensieve markt. Met een grondstofpaspoort zetten we hierin een mooie eerste stap”, aldus Bart Vogelzang, manager gas en bouwkunde. “Om een product zoveel mogelijk toekomstwaarde te geven, moeten we eerst weten wat de grondstofsamenstelling is en waar de grondstoffen vandaan komen”.

Circulariteit aanjagen

Liander gaat het format delen met de markt om zo circulariteit aan te jagen. Daarbij wordt ketentransparantie een eis in alle aanbestedingen. Het paspoort werd onlangs onder toeziend oog van zo’n 150 leveranciers, branchegenoten en geïnteresseerden feestelijk gelanceerd in het Awarehouse van Interface in Scherpenzeel.

Vastleggen grondstofsamenstelling

In het paspoort is bewust gekozen om alleen de grondstofsamenstelling van het product en de herkomst van de grondstoffen vast te leggen. Duurzaamheidsthema’s als CO2 en arbeidsomstandigheden zijn erbuiten gelaten, omdat daar al andere instrumenten voor zijn, zoals de CO2-prestatieladder. Bovendien zijn deze afhankelijk van het moment van produceren.

Uniek

Tot nu toe is er nog geen standaard in de markt voor een grondstofpaspoort. Kiwa Technology is als expert op het gebied van kunststoffen gevraagd mee te denken over het paspoortformat en de toepasbaarheid als eventuele standaard in de markt. De inhoudelijk invulling van het paspoort is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen AM Beleid, Inkoop en circulariteitsexpertise van uit Liandon EC.

Reactie toevoegen