Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

37 partijen tekenen samenwerkingsovereenkomst Warmte&Koude programma

Alle 37 partijen die zijn aangesloten bij het Warmte & Koude Programma van de metropoolregio Amsterdam (MRA), tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Doel is de komende drie jaar stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten. Binnen het Warmte & Koude programma komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en wordt gezamenlijk gewerkt aan het toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelingen en het stimuleren van duurzame warmtenetten.

Met het Warmte & Koude programma werken overheid en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten. Deze samenwerking startte in 2015 en wordt nu met drie jaar verlengd. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen. Namens Alliander zette Mascha van Vuuren, directeur Klant&Markt vanmiddag de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Mascha: “Uiteindelijk willen we dat de beschikbare energie optimaal over heel Nederland verdeeld wordt. Dat lukt alleen als we de samenwerking met elkaar zoeken”.

Stimulans

De samenwerking in de metropoolregio Amsterdam is de afgelopen jaren een stimulans geweest voor alle gemeenten die initiatieven hadden op het gebied van warmte. De inzet van duurzame bronnen zoals geothermie en industriële restwarmte zijn beter in beeld gebracht. Op basis van de inzichten is duidelijker geworden welke gebieden in aanmerking kunnen komen voor warmtenetten. Mascha: “Voor ons is coördinatie van dit soort plannen ontzettend belangrijk. We willen onze schaarse technici goed in kunnen zetten, de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden en zo min mogelijk overlast in de straat veroorzaken. Dan is het belangrijk ver van te voren te weten wat ons te doen staat”.

Essentieel

Een samenwerking met zoveel partijen kan soms best ingewikkeld zijn en vraagt tijd om elkaar goed te begrijpen. “Het vraagt soms ook afstand durven nemen van je eigen belang, als dat voor de samenleving beter is”, zegt Mascha. “We willen met z’n allen naar een betaalbare, duurzame warmtevoorziening. Met alle partners bereiden we ons voor op een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken en delen. Deze samenwerkingsvormen zijn daarbij écht essentieel”.  

Kijk hier voor meer informatie over het Warmte & Koude programma