Nieuws

 • Friese net slimmer benutten voor zonnestroom

  Netbeheerder Liander investeert in Friesland in 2019 circa € 85 miljoen in de energienetten. Met name de forse toename van het aantal zonneweiden in de provincie vraagt om zwaardere kabels en bijbehorende installaties. Daarnaast werkt de netbeheerder aan slimme oplossingen om de groeiende vraag naar capaciteit te kunnen faciliteren.

 • Primeur: infrabeheerders brengen samen maatschappelijke impact in beeld

  Als eerste sector van Nederland laten de nationale infrabeheerders zien wat hun gezamenlijke positieve en negatieve impact op de maatschappij is. De acht infrabedrijven, verenigd in de coalitie Groene Netten van MVO Nederland, brengen op vijf thema’s in kaart waar hun sector de meeste impact heeft om een duurzaam Nederland te faciliteren en te versnellen.

 • Alliander: 2019 in teken van investeringen en slimme oplossingen

  Netwerkbedrijf Alliander investeert komend jaar ruim € 844 miljoen euro (2018: € 809 miljoen) om de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen bereikbaar te houden. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde ‘Jaarplan 2019’, waarin Alliander de geplande activiteiten in de verschillende regio’s uitgebreid beschrijft.

 • Ons net en de energietransitie

  'Gebrek aan stroomkabels belemmert omslag naar groene energie', 'Stroomnet kraakt onder enorme toename zonnepanelen' en 'E

 • Netbeheerders: belangrijke tussenstap naar Klimaatakkoord

  De Nederlandse netbeheerders zien de uitkomsten van het vandaag gepresenteerde concept Klimaatakkoord als een belangrijke tussenstap. Bij de energietransitie staan wat de netbeheerders betreft drie sleutelwoorden centraal: voorspellen, verslimmen en verzwaren. Deze inzet zien de netbeheerders voldoende terug in dit conceptakkoord.