Naar nieuwsoverzicht

Ministerie van Binnenlandse Zaken op bezoek

14 november 2019
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de verduurzaming van de gebouwde omgeving in elke Nederlandse gemeente gereed is. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) heeft hierin een belangrijke rol, omdat zij grotendeels bepalen hoe dit zal gebeuren. We nodigden ze daarom uit voor een werkbezoek. Centraal stonden de dilemma’s die we als netbeheerder ondervinden in de warmtetransitie. Maar er werd ook gesproken over kansen om huizen op andere manieren te verwarmen.

Tijdens een rondleiding op onderstation Watergraafsmeer werd uitgelegd dat de energietransitie én de ontwikkeling van datacenters, vragen om meer dan twee keer zoveel onderstations. Infrastructuur neemt veel ruimte in beslag, zowel boven als onder de grond. Dat moet samen met gemeenten goed ingepast worden in de ruimtelijke ordening.

Wet -en regelgeving

Monique Hoogwijk, programmamanager warmtetransitie, nam de deelnemers mee in hoe Liander gemeenten ondersteunt in de wijkgerichte aanpak om wijken aardgasloos te maken. Eén van de belemmeringen is dat gemeenten nog geen instrumenten hebben om de laatste woningen in een wijk van het gas te halen. Hierdoor kan het voorkomen dat voor een zestal bewoners een nieuw gasnet wordt aangelegd, omdat het huidige net niet meer voldoet. In de toekomst is het wenselijk dat gemeenten een einddatum mogen vaststellen voor de levering van aardgas voor hun bewoners. Dit vraagt om een aanpassing van de huidige wet- en regelgeving.

Warmte

Voorzitter van energie-coöperatie MeerEnergie, Ardine Nicolaï, heeft wel een beeld bij alternatieve warmtebronnen. Met een groep van enthousiaste Amsterdamse bewoners ontwikkelen zij samen met Firan een warmtenet op basis van warmte uit een naastgelegen datacenter. Ardine: “Het project is een win-win-win. Bewoners zijn blij met een nieuwe manier van verwarmen, het datacenter is blij dat hun restwarmte nuttig ingezet wordt, en de gemeente Amsterdam is tevreden dat de duurzaamheidsdoelstellingen dichterbij komen.” Jan van Beuningen, afdelingshoofd Algemeen Beleid Energietransitie BZK, ziet dat meer professionele en grootschalige burgerinitiatieven ontstaan voor de aanleg van een warmtenet. “De participatie in de wijk en het enthousiasme vanuit zo’n grote groep bewoners stemt mij positief”.

Samenwerking

Het was nuttig om de ambtenaren mee te nemen in de wereld van de netbeheerder. Sjoerd Robertson, specialist public affairs bij Alliander: “Zij maken het beleid waar wij elke dag mee te maken krijgen. Het is goed om praktijkvoorbeelden mee te geven en ze ook echt te laten zien wat bijvoorbeeld een onderstation is. De energievoorziening is een betrekkelijk nieuw onderwerp binnen het Ministerie. Daarom zijn dit soort bijeenkomsten erg belangrijk”.