Naar nieuwsoverzicht

Aan de slag met duurzame CO2-afvang en -utilisatie

6 oktober 2020
Op 6 oktober hebben twaalf bedrijven en onderzoeksinstellingen onder leiding van Alliander een projectaanvraag ingediend binnen de MOOI-regeling, onder het thema Industrie. Dit is een regeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter ondersteuning van de doelen van het Klimaatakkoord. In dit project genaamd SuCCU (Sustainable Carbon Capture and Utilisation) gaan de partijen met nieuwe technologieën duurzaam CO2 afvangen, converteren en gebruiken.

Het doel van dit project is om de CO2-uitstoot van de industrie sterk te reduceren en duurzame grondstoffen en brandstoffen te produceren die deze industrie in de toekomst zelf nodig heeft. Hiermee leveren de projectpartners een bijdrage aan het sluiten van de industriële koolstofkringloop.

Goedkoper en efficiënter

SuCCU wil laten zien dat de afvang, conversie en hergebruik van CO2 veel efficiënter en goedkoper kan dan met de huidige technologieën. De aangesloten partijen ontwikkelen elektrische afvang- en conversietechnologieën die dit mogelijk maken. Toepassing van deze elektrisch aangedreven technologieën heeft daarbij een grote impact op de bestaande energie-infrastructuur. De toepassing, inpassing en flexibiliteit van deze technologieën zijn daarmee onderdeel van het onderzoek. Daarnaast is het belangrijk om de Nederlandse samenleving mee te nemen in de ontwikkelingen van SuCCU. Dit gebeurt onder andere door studenten en scholieren kennis te laten maken met deze nieuwe technieken gedurende dit vier jaar durende project.

CO2-waardeketen

Het SuCCU–consortium vertegenwoordigt de hele CO2-waardeketen; van CO2 emitterende bedrijven, ontwikkel- en onderzoeksbedrijven tot en met verwerkers en gebruikers van de duurzame grondstoffen en brandstoffen. Het SuCCU-consortium bestaat uit de volgende partners:

 • Alliander
 • Wetsus
 • University of Amsterdam
 • University of Groningen
 • University of Twente
 • DMT Environmental Technology
 • COVAL Enery
 • Q8 Research
 • New Energy Coalition
 • CO2CirculAir
 • EGEN
 • Twence

MOOI-regeling

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) is een nieuwe regeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regeling stimuleert ondernemers om te investeren in het opzetten van projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de doelen uit het Klimaatakkoord. Het is de bedoeling dat verschillende partijen samen werken aan integrale innovatieve oplossingen. Deze oplossingen moeten leiden tot producten en diensten die in 2030 ingezet kunnen worden. De regeling richt zich op projectenontwikkeling in de thema’s: ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’.

Verduurzaming en elektrificatie van de industrie gaat een grote impact hebben op het bestaande energiesysteem. Door deelname aan dit project krijgt Alliander direct inzicht in deze impact en kan zo tijdig anticiperen op de verdere verduurzaming van de industrie.

Andere MOOI-projecten

Alliander heeft meegewerkt aan meerdere MOOI-projecten, waaronder in het thema Gebouwde Omgeving. De projectvoorstellen zijn op 6 oktober ingediend. Er wordt verwacht dat hierover binnen 13-26 weken uitsluitsel is. Na toekenning zal het SuCCU-project ongeveer 4 jaar duren.