Naar nieuwsoverzicht

Alliander reorganiseert

15 oktober 2020
Netwerkbedrijf Alliander speelt een cruciale rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Die overgang gaat gepaard met enorme investeringen waarvoor extra financiering nodig is. Alliander kijkt ook kritisch naar de eigen organisatie en heeft een plan voor een reorganisatie voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR). Hieruit blijkt dat per 1 januari 2021 de organisatie ruim 200 arbeidsplaatsen minder telt.

Megaklus

“De energietransitie heeft grote invloed op het werk. We staan met Alliander voor een belangrijke en uitdagende opdracht: zorgen voor een betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen bereikbaar net, nu en in de toekomst. We moeten de komende jaren veel werk verzetten om meer klanten aan te sluiten en ons energienet uit te breiden. We gaan deze opdracht alleen realiseren wanneer we als Alliander een gezamenlijk doel voor ogen hebben, een wendbare en slagvaardige organisatie zijn en als één team werken”, aldus Maarten Otto, CEO van Alliander. “Dat vraagt om een reorganisatie”.

Veranderende organisatie

De klimaatambities van Nederland zijn groot. “In 2030 willen we 1,8 miljoen laadpalen, 2 miljoen huizen van het gas af en 35 Terra wattuur aan duurzame opwek. Dat betekent gigantisch veel werk voor ons”, zegt Maarten Otto. Het netwerkbedrijf wil sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen dan nu het geval is. Beter weten wat de klant wil en waarmee die het best geholpen is. Daarvoor moet het bedrijf wendbaar en slagvaardig zijn. De organisatie wordt platter, waardoor sneller beslissingen kunnen worden genomen.

Dat betekent dat ruim 200 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Het verlies aan arbeidsplaatsen wordt deels gerealiseerd door het niet invullen van vacatures en natuurlijk verloop bij alle onderdelen van Alliander in Nederland.

Blijven kijken waar het beter kan

“De energietransitie vraagt grote investeringen. Daarvoor hebben we extra financiering nodig. Dat betekent dat we ook bereid moeten zijn om kritisch naar onze eigen organisatie te kijken,” zegt Maarten Otto.

De ondernemingsraad van Alliander moet zich nog uitspreken over dit voorstel. Naar verwachting zal de OR begin december reageren op het voorstel tot reorganisatie.