Naar nieuwsoverzicht

Alliander verwacht forse toename van het werk aan energienetten

27 juli 2018
Alliander heeft in de eerste helft van 2018 een resultaat na belastingen van € 227 miljoen gerealiseerd. Dit is een stijging van € 134 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (2017: € 93 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een eenmalige boekwinst van € 106 miljoen op de verkoop van dochterbedrijf Allego. Door de groeiende economie en de energietransitie neemt de vraag naar aansluitingen en bijbehorende netverzwaringen fors toe. Het is een grote uitdaging om al dit werk te realiseren de komende jaren.

ngrid Thijssen, CEO Alliander: “Wij verwachten de komende jaren een forse toename van het werk aan onze energienetten. In combinatie met het tekort aan technisch geschoold personeel leidt dit tot langere levertijden voor onze klanten. Daarom werken wij aan het aantrekken, sneller opleiden en zo slim mogelijk inzetten van het schaarse technisch personeel. Daarnaast werkt Alliander aan innovaties om waar mogelijk netverzwaringen en bijbehorend extra werk voor technici te voorkomen.”

Deze maand zijn de contouren zichtbaar geworden van de klimaatafspraken om in Nederland te komen tot een CO2 reductie van 49 procent in 2030. Hierdoor gaat de energievoorziening ingrijpend veranderen. De verwachte toename van zonneweides, windparken, elektrische auto’s en warmtepompen zal vragen om forse aanpassingen aan de elektriciteitsnetten. Alliander probeert met technische innovaties en nieuwe marktmodellen de netinvesteringen te beperken.

Alliander is met steeds meer gemeenten en woningcorporaties in gesprek om met kennis en tools te helpen bij de wijk-voor-wijk aanpak om van het aardgas af te gaan en te kijken naar alternatieve manieren om huizen te verwarmen.

Financiële resultaten

Exclusief bijzondere posten is het nettoresultaat van Alliander in het eerste halfjaar van 2018 uitgekomen op € 125 miljoen (2017: € 94 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2018, exclusief de boekwinst op de verkoop van Allego, zijn met € 58 miljoen gestegen naar € 967 miljoen (2017: € 909 miljoen). De totale bedrijfskosten bedroegen in het eerste halfjaar € 780 miljoen, tegenover € 762 miljoen in 2017.

Investeringen in de netten

De groeiende vraag naar nieuwe en zwaardere aansluitingen door klanten en de werkzaamheden als gevolg van de energietransitie zorgen ervoor dat de investeringen verder zullen toenemen. In het eerste halfjaar is € 302 miljoen (2017: € 246 miljoen) geïnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van de energienetten.

Verkoop Allego

Het resultaat van Alliander in de eerste helft van 2018 is sterk beïnvloed door de eenmalige boekwinst van € 106 miljoen op de verkoop van dochteronderneming Allego. Allego is gespecialiseerd in laadoplossingen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Meridiam, een Franse beleggingsonderneming gespecialiseerd in duurzame infrastructuurprojecten, heeft Allego per 1 juni 2018 overgenomen. Deze internationale lange-termijninvesteerder past zeer goed bij de activiteiten van Allego en positioneert het bedrijf uitstekend voor de volgende fase van snelle internationale groei. Meridiam onderschrijft de strategische doelen van Alliander zoals slim laden van elektrische voertuigen, een innovatie die mogelijke piekbelasting van het elektriciteitsnet vermindert en de daarmee gepaard gaande verzwaring van de elektriciteitsnetten voorkomt.

Uitvalduur bij klanten

De uitvalduur van de netten is gestegen naar 29,3 minuten (ultimo 2017: 20,9 minuten). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door twee grote stroomstoringen op 19 februari in Arnhem en 9 maart in Amsterdam, waarbij grote delen van deze steden zonder elektriciteit kwamen te zitten. Naar de precieze oorzaak van beide storingen en wat we daarvan kunnen leren wordt nog onderzoek gedaan.

Gerelateerde documenten