Naar nieuwsoverzicht

Amsterdams bedrijf Recoy wint innovatie challenge Alliander

9 maart 2021
Het Amsterdamse bedrijf Recoy heeft de tweede innovatie challenge van netwerkbedrijf Alliander gewonnen. In hun goed uitgewerkte plan zien de Amsterdammers kansen om het stroomverbruik tijdens zonuren significant te verhogen met elektrische boilers in het middenspanningsnet. De oplossing van Recoy kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet en het voorkomen van knelpunten. De winnende ondernemers ontvangen een innovatiebudget van €30.000 euro om hun oplossing in een pilot te testen.

Begin januari heeft Alliander ondernemers, uitvinders en vernieuwers op het online platform Starthubs uitgedaagd om oplossingen te bedenken om de elektriciteitsvraag tijdens zonuren te verhogen. Op zonnige momenten wekken zonnepanelen inmiddels veel meer stroom op dan dat er verbruikt wordt. Hierdoor ontstaan er knelpunten op het elektriciteitsnet.

Oplossingen om de elektriciteitsvraag van de grote verbruikers van elektriciteit zoals glastuinbouwers, datacenters en fabrieken te verplaatsen naar, of te vergroten tijdens, de uren dat de zon volop schijnt, kunnen het ontstaan van knelpunten voorkomen. Als het aanbod van zonne-energie lokaal kan worden weggestreept tegen de vraag naar stroom dan kan het elektriciteitsnet de grote hoeveelheden opgewekte zonnestroom veel beter aan. De oplossing van Recoy draagt hier aan bij.

Elektrische boilers

Bijna 30 ondernemers, uitvinders en vernieuwers presenteerden hun ideeën de afgelopen weken aan een team van specialisten van Alliander. Uiteindelijk is de oplossing van Recoy het meest innovatief bevonden. Recoy zet met zijn vernieuwende oplossing in op het gebruik van elektrische boilers (e-boilers) bij grootverbruikers van elektriciteit die zijn aangesloten op het middenspanningsnet.

Met name bedrijven die van het aardgas afstappen zetten steeds vaker e-boilers in om op duurzame wijze in hun warmtevraag te kunnen voorzien. Een e-boiler zet elektriciteit om in warmte in de vorm van stoom en warm water. Deze warmte wordt door de ondernemers direct gebruikt in hun bedrijf of op een later moment ingezet.

Meer groene stroom

Elektrische boilers worden nu vooral gebruikt voor vermogens groter dan 5 megavoltampère. Dat betreft met name grootverbruikers van elektriciteit die rechtstreeks op een elektriciteitsverdeelstation zijn aangesloten. Recoy stelt dat door de inzet van e-boilers bij bedrijven aangesloten op het middenspanningsnet het elektriciteitsverbruik tijdens piekproductie van zonnestroom enorm gestimuleerd kan worden. Hierdoor kunnen meer producenten van zonnestroom op het net toegelaten worden.

Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp van Alliander: “We hebben voor de oplossing van Recoy gekozen omdat deze oplossing echt nieuw is. In de pilot gaan we samen met Recoy ervaring opdoen of dit echt werkt. Daarmee kunnen we echt iets nieuws onderzoeken, wat onze congestieproblemen ten tijde van zonnepieken mogelijkerwijs kan helpen verminderen en tevens kan bijdragen aan de industriële warmtetransitie.”

Robert Kleiburg van Recoy: “We willen het innovatiebudget graag inzetten om in een pilot te testen hoe de e-boiler kan worden ingepast in het middenspanningsnet om juist op de momenten dat er sprake is van een zonnepiek congestie op dit net weg te kunnen nemen.”

Knelpunten op het elektriciteitsnet

Slimme oplossingen en innovaties zijn hard nodig om de drukte op het elektriciteitsnet in goede banen te leiden. Een belangrijke oorzaak van de drukte is de zeer snel stijgende populariteit van zonnepanelen onder zowel consumenten als eigenaren van grote bedrijfspanden en ontwikkelaars van grootschalige zonneweiden. Daar waar de aangeboden hoeveelheid zonnestroom groter is dan het elektriciteitsnet aan kan ontstaat een knelpunt. Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te waarborgen kan Alliander rond een knelpunt grote producenten van zonnestroom pas toegang geven nadat het net verzwaard is.

Alliander betreurt het als ze niet aan de wens van de klanten kan voldoen. Daarom werkt het bedrijf aan een waaier van innovaties en slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Met deze challenge doet het bedrijf dus ook een beroep op de innovatiekracht van markt.