Bord met tekst hier brandt de kachel op waterstof
Naar nieuwsoverzicht

Een jaar waterstof in Lochem

1 december 2023
Op 1 december zijn twaalf monumentale woningen in de wijk Berkeloord een jaar lang verwarmd door waterstof dat via het bestaande aardgasnet is geleverd. Met deze driejarige pilot doet Alliander ervaring op met het distribueren van waterstof door het bestaande aardgasnet. De ervaring van de bewoners is positief. De woningen worden volgens hen op een comfortabele manier verwarmd. Eén huishouden heeft besloten om toch niet op waterstof verwarmd te willen worden.

De rapportage over het eerste jaar van waterstof in Lochem laat zien dat het project goede vooruitgang boekt. Een bestaand aardgasnet kan ook in de praktijk goed hergebruikt worden voor de distributie van waterstof. Dit was al aangetoond in kleinschalige proefopstellingen, maar nog niet op de schaal van een woonwijk met werkelijke gebruikers. De komende twee jaar wordt er aanvullend onderzoek gedaan en gekeken naar hoe het waterstofsysteem bij meerjarig gebruik functioneert en of ook dit vergelijkbaar is met aardgasdistributie.

Duurzaam alternatief

Voor oudere woningen zoals in Lochem zijn lage-temperatuur-systemen als warmtepompen of warmtenet meestal niet geschikt. Ze zijn moeilijker te isoleren en vragen om een hoge-temperatuur-systeem. Waterstof is zo’n hoge-temperatuur-systeem en kan een duurzaam alternatief zijn. De pilot in Lochem duurt drie jaar. Zo kan voldoende ervaring worden opgedaan tijdens koude winters. Op die manier ontstaat steeds meer inzicht in hoe waterstof een aanvulling kan zijn bij de verduurzaming van bestaande woningen die moeilijk te isoleren zijn. Daarnaast kunnen de leerervaringen die binnen deze pilot worden opgedaan, ook benut worden in de toekomstige waterstofdistributie naar de regionale industrie.

Volgende stap: regionale industrie

In navolging van de reeds gestarte waterstofpilots in de gebouwde omgeving zoals in Lochem, wordt nu prioriteit gegeven aan onderzoek naar waar regionale waterstofnetten ten behoeve van regionale industrie als eerste uitgerold kunnen worden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hier recent mee gestart. Dit moet een fundament creëren voor verduurzamingsinvesteringen voor de industrieën waar elektrificatie niet mogelijk is en waterstof als grondstof in de processen wordt benut. De nu nog onzekere beschikbaarheid van en vraag naar waterstof bepaalt het uitroltempo van de infrastructuur. Regionale netwerkbedrijven als Alliander willen graag infrastructuur aanleggen in de gebieden die het meest kansrijk zijn voor waterstof.

Download het rapport met bevindingen uit de periode 2022-2023 hier.

Nieuws
Wereldprimeur: Alliander verwarmt woningen met waterstof via bestaand gasnet 
Een wereldprimeur in Lochem (Gld). Vanaf vandaag worden daar in de wijk Berkeloord voor het eerst twaalf bewoonde woningen verwarmd met waterstof via het bestaande aardgasnet. Bij deze pilot onderzoekt…
Waterstof lochem alliander