Naar nieuwsoverzicht

Investeringen Alliander nemen verder toe

28 juli 2022
In het eerste half jaar van 2022 heeft netwerkbedrijf Alliander € 579 miljoen geïnvesteerd in met name het uitbreiden van het gas- en elektriciteitsnetwerk. Dat is € 114 miljoen meer dan in het eerste half jaar van 2021. Daarmee is wederom meer werk verzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat bleef stabiel en komt uit op € 168 miljoen ten opzichte van € 169 miljoen in de eerst helft van 2021.

Het was een turbulent half jaar. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt ervoor dat de energietransitie nog urgenter is dan die al was. Ook heeft de Europese Commissie de klimaatambities aangescherpt en zijn door het kabinet verduurzamingsplannen voor de gebouwde omgeving aangekondigd. Samen zorgt dit voor een sterk toenemende vraag van met name elektriciteit en daarmee voor een extra opgave om de energienetten aan te passen voor de nabije toekomst. Werken aan het veranderende energienet is een gigantische  opdracht en vraagt om een nog intensievere samenwerking met alle partijen de daarbij een rol hebben. Helaas zijn er soms nog steeds wachttijden voor bedrijven en in toenemende mate ook voor consumenten die een (grotere) aansluiting willen op het elektriciteitsnet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een tekort aan technisch personeel maar ook een tekort aan materialen zoals slimme elektriciteitsmeters, kabels en transformatoren spelen daarbij een rol. 

Walter Bien, CFO: “Werken aan de energietransitie is urgenter dan ooit. We werken dan ook onverminderd door aan een veranderend energiesysteem en de infrastructuur die daarvoor nodig is. De resultaten van het eerste half jaar laten dat ook goed zien. We legden ruim 900 kilometer kabel en plaatsten bijna 600 transformatorhuisjes. De financiering van ons werk blijft een flinke uitdaging. Aangescherpte klimaatambities zorgen voor extra werk en door de stijgende materiaalprijzen en oplopende energieprijzen nemen de uitgaven toe. Ik ben dan ook blij dat het kabinet recent heeft aangegeven een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de Staat in de netwerkbedrijven verder te gaan uitwerken. Een belangrijke voorwaarde om de energie- en klimaattransitie in ons land te laten slagen.” 

Resultaten eerste halfjaar

Het nettoresultaat van Alliander is in het eerste halfjaar van 2022 uitgekomen op € 107 miljoen en is daarmee € 12 miljoen lager dan vorig jaar (2021: € 119 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over de eerste zes maanden zijn met € 14 miljoen gestegen naar € 1.095 miljoen (2021: € 1.081 miljoen). De totale bedrijfskosten zijn het afgelopen halfjaar met € 15 miljoen opgelopen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit komt met name door hogere kosten voor netverliezen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Ook door stijgende inkoopkosten bij TenneT liepen de bedrijfskosten op. Daar staat tegenover dat door het afschaffen van de precarioheffing, er geen precariolasten meer zijn betaald. Het bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2022 komt uit op € 168 miljoen (2021: € 169 miljoen). 

In het eerste halfjaar van 2022 werden 593 nieuwe transformatorhuisjes gebouwd, 77 meer dan in het eerste halfjaar van 2021 (+15%). Ook hebben wij 918 kilometer kabel gelegd, wat 131 kilometer (+17%) meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Mede hierdoor zijn de totale investeringen in met name het elektriciteitsnet gestegen met € 114 miljoen tot € 579 miljoen (+25%) ten opzichte van het eerste halfjaar 2021. 

Veranderend energiesysteem

Alliander werkt voortdurend om het energiesysteem toekomstbestendig te maken. Dat energiesysteem verandert en bestaat steeds meer uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Daarmee wordt stroom vaker lokaal geproduceerd en wordt de energievoorziening steeds meer afhankelijk van het weer. Dat vraagt om meer dan alleen het verzwaren en uitbreiden van het huidige energienet. Voor een optimaal rendement moet het net op een andere manier gebruikt gaan worden. 

Zo is in verschillende gebieden gestart met pilots voor het slim opladen van elektrische auto’s, waardoor minder ruimte op het elektriciteitsnet nodig is. Ook werd in het eerste half jaar een volgende stap gezet in Lochem waardoor later dit jaar tien woningen van het aardgas kunnen overstappen op waterstof.  

De pilots dragen eraan bij dat het energienet efficiënter wordt gebruikt en daardoor minder snel hoeft te worden uitgebreid of vervangen. Alliander werkt samen met klanten en marktpartijen voortdurend aan dit soort slimme en innovatieve oplossingen. Het veranderende energienet krijgt daarmee steeds meer vorm. 

Voor meer informatie zie het halfjaarbericht 2022 van Alliander.