Naar nieuwsoverzicht

Jaarcijfers 2017: investeringen in energienetten verder toegenomen

22 februari 2018
Alliander heeft in 2017 opnieuw meer geïnvesteerd in de uitbreiding en kwaliteit van de energienetten, ondanks een tekort aan technici. De betrouwbaarheid van de energievoorziening voor klanten bleef daarbij onverminderd hoog. Het netwerkbedrijf behaalde verder een solide financieel resultaat met een hogere netto omzet en resultaat. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander: “Alliander heeft in 2017 goed gepresteerd als het gaat om veiligheid en uitvalduur. De investeringen in ons elektriciteits- en gasnet zijn bovendien verder toegenomen, ondanks het tekort aan technici waar Nederland onder gebukt gaat. De economische groei en de versnelling van de energietransitie betekenen voor ons veel extra werk. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet Nederland nog veel sneller omschakelen naar duurzame energie. Wij leveren daar heel graag onze bijdrage aan. Voor een goede overgang is het belangrijk dat we zeer tijdig weten wat wanneer waar moet gebeuren. Ik zou graag zien dat in het nieuwe Klimaatakkoord wordt opgenomen dat gemeenten op korte termijn concrete langjarige plannen maken.”

Omzet, resultaat en investeringen

De netto omzet van Alliander is in 2017 gestegen met € 113 miljoen tot € 1.697 miljoen (2016:€ 1.584 miljoen). Hierin is inbegrepen het eenmalige effect van het doorberekenen van precariokosten uit voorgaande jaren. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 206 miljoen (2016: € 132 miljoen). De investeringen in de netten blijven verder toenemen. In 2017 is er in totaal € 573 miljoen euro geïnvesteerd in energienetten en slimme meters, tegenover
€ 555 miljoen in 2016. De kosten voor onderhoud en storingen bleven met € 243 miljoen nagenoeg gelijk aan 2016 (€ 240 miljoen).

Daling van uitvalduur bij klanten

De gemiddelde tijd dat onze klanten zonder elektriciteit zaten, daalde in 2017 naar 21,0 minuten (2016: 23,3 minuten). De meest opvallende storing werd veroorzaakt door een helikopter van Defensie die op 13 november een hoogspanningsverbinding bij Culemborg raakte. Hierdoor zaten 24.000 huishoudens en bedrijven enkele uren zonder elektriciteit. Zonder deze calamiteit was de gemiddelde uitvalduur bij Alliander met 18,3 minuten lager geweest dan ooit.

Uitvoering van het werk verder onder druk

Door de groei van de economie en de versnelling van de energietransitie neemt de hoeveelheid werk voor Alliander snel toe. Door het gebrek aan technici op de arbeidsmarkt is het moeilijk om al het werk gerealiseerd te krijgen. Met klanten en gemeenten zijn we in gesprek over de planning en uitvoering van onze werkzaamheden. Daarnaast is Alliander hard op zoek naar extra technici. In 2017 zijn er 260 nieuwe medewerkers aangenomen en in 2018 werkt Alliander aan de invulling van nog eens 300 technische vacatures.

Veranderende energievoorziening en rol Alliander

De energietransitie betekent een toename van zonnepanelen, warmtepompen, elektrisch vervoer en windmolens. Het aantal klanten in het verzorgingsgebied van Alliander dat zelf duurzame elektriciteit opwekt en teruglevert is in 2017 verder toegenomen naar 190.000 (2016: 144.000). Deze klanten kunnen samen duurzame energie produceren voor twee miljoen huishoudens. Voor 2018 heeft Alliander al circa 300 aanvragen voor de aansluiting van grootschalige zonneweides.

Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het elektriciteitsnet. Dat is niet aangelegd voor deze nieuwe ontwikkelingen en zal daarom fors uitgebreid moeten worden. Alliander probeert met technische innovaties en nieuwe marktmodellen de netinvesteringen en het bijbehorende extra werk zoveel mogelijk te verminderen. Zo is Alliander in 2017 een pilot begonnen met een buurtbatterij in Rijsenhout en recent is in Nijmegen met de organisatie van een flexibiliteitsmarkt begonnen waardoor bijvoorbeeld het leggen van een extra kabel de komende jaren wordt voorkomen.

Bekijk het online jaarverslag of download het pdf .

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder