Zijaanzicht locatie Westpoort
Naar nieuwsoverzicht

Nieuw regiokantoor Alliander in gebruik

22 mei 2023
Maandag 22 mei opent het nieuwe kantoor van netwerkbedrijf Alliander in Amsterdam Westpoort (Sloterdijk) officieel haar deuren. Drie bedrijven van Alliander vestigen zich op de nieuwe locatie. Netbeheerder Liander is de grootste van de drie gebruikers. Verder nemen medewerkers van technisch specialist Qirion en Kenter, aanbieder van integrale energieoplossingen, hun intrek in het nieuwe klimaat- en energieneutrale kantoor. Zo zijn we toekomst-proof om aan de slag te gaan met de energietransitie in West Nederland.

In het Kantoorgebouw zijn 350 werkplekken gerealiseerd voor 700 medewerkers. In de Bedrijfsschool volgen, binnen en buiten, zo’n 800 (nieuwe) medewerkers jaarlijks een opleiding. Alliander gaf opdracht voor een gebouw dat het gevoel van trots en saamhorigheid vergroot en bovendien een bijdrage levert aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve omgeving.

De locatie is klimaat- en energieneutraal en aardgasvrij. Dit bereiken wij door warmte-koude opslag in de bodem en zonnepanelen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen zoals hout en staal en zo min mogelijk van beton en schadelijke stoffen als lijm, kit en pur.  Door het planten van veel bomen en struiken voelen ook insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren zich thuis.

Bouwen met hout

Het pand is modulair gebouwd, waardoor een eventuele aanpassing in functie in de toekomst makkelijker is. De gevels hebben een industriële uitstraling en bestaat grotendeels uit een houten constructie. Bouwen met hout is het antwoord op bouwen met duurzame materialen. In de houtconstructie van het Kantoor- en Opleidingengebouw is 1195 ton CO₂ opgeslagen. En door niet te bouwen met beton en staal is nog eens 1434 ton CO2 uitstoot voorkomen. Opgeteld staat dit gelijk aan het energieverbruik van 5600 huishoudens in een jaar of 33 miljoen km van een gemiddelde auto.

Werken in een houten gebouw vermindert bovendien stress, verlaagt de hartslag en verbetert de concentratie. Hierdoor is het kantoorgebouw naast functioneel ook gezond voor onze medewerkers.

Vooraanzicht Locatie Westpoort
Zijaanzicht locatie Westpoort

Zijaanzicht kantoor Westpoort

Download hier

Zijaanzicht kantoor Westpoort
Vooraanzicht Locatie Westpoort

Vooraanzicht kantoor Westpoort

Download hier

Vooraanzicht kantoor Westpoort