Naar nieuwsoverzicht

Onderzoek naar warmteoplossing op buurtniveau

17 april 2020
Nijmegen gaat als eerste de mogelijkheden onderzoeken van het Buurt Energie Systeem, een duurzame warmteoplossing op buurtniveau. Op 17 april ondertekenden de gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts een gemeenschappelijke intentieverklaring. Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening online plaats.

De vier partijen gaan samen met bewoners van het oostelijk deel van de Bomenbuurt in de wijk Hengstdal onderzoeken, of het makkelijker en goedkoper wordt wanneer een buurt samen eigenaar wordt van een Buurt Energie Systeem. Wethouder Harriët Tiemens: “Er wordt gekeken naar wat er nodig is om er voor te zorgen dat het een betaalbaar alternatief voor aardgas wordt en hoe je dit systeem technisch optimaal inricht gezien de wensen en behoeften van de buurt. Ook wordt onderzocht wat de gemeente, Alliander en de woningcorporatie moeten doen om dit systeem te ondersteunen.”

Pallas Agterberg, directeur Strategie: “Vanuit Alliander nemen we het initiatief om met andere partijen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplossingen. We denken mee over keuzes in de warmtetransitie, waarbij de mogelijkheden van het toekomstige energienet inzichtelijk worden en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven. Het realiseren van warmtenetten kan lastig zijn in gebieden met bestaande bouw. Het Buurt Energie Systeem kan helpen om juist ook daar warmtenetten betaalbaar en mogelijk te maken. Met de lokaal opgedaan kennis kan dan ook gekeken worden onder welke voorwaarden het Buurt Energie Systeem een goede oplossing kan zijn voor andere wijken in Nederland.”

400-800 woningen

De techniek bestaat uit een buurt-warmtepomp en een kleinschalig warmtenet dat tussen de 400 en 800 woningen van warmte voorziet. Er wordt gestart met een hybride oplossing, om tijdens koudere dagen en hoge pieken in de warmtevraag bij te kunnen springen. Het systeem kan worden uitgebreid en langzaam nog duurzamer worden gemaakt door het aansluiten van andere duurzame warmtebronnen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken, geothermie of waterstof. Daardoor wordt het minder duur en hoeft niet alles tegelijk. Zo hoeven woningeneigenaren niet direct de woning te isoleren.

Door deze schaalbaarheid en flexibiliteit ontstaat een systeem dat zich gedurende de tijd verder kan ontwikkelen. Het Buurt Energie Systeem is daarmee een oplossing voor zowel nu als voor de toekomst.

Voordelen voor bewoners

Het Buurt Energie Systeem kent voor bewoners verschillende voordelen: de aanpassingen aan bestaande woningen zijn minimaal. De warmtepomp kan water leveren van een relatief hoge temperatuur. Dat betekent dat bewoners in hun woning de vertrouwde luxe van een CV-ketel ervaren.

Uitgangspunt is dat buurtbewoners samen eigenaar kunnen zijn van de warmtevoorziening in hun wijk. Het idee is dat elke buurt zijn eigen coöperatie heeft, waarvan je lid kan worden. Doordat je lid wordt heb je direct inzicht in de kosten en invloed op alle beslissingen over eventuele aanpassing of uitbreiding van het Buurt Energie Systeem.

Buurt Energie Systeem in Hengstdal

De gemeente Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn. Het kijkt daarbij wijk voor wijk wat de beste oplossing is en ondersteunt onderzoek naar nieuwe aardgasvrije oplossingen, zoals deze. Het streven is dat een aantal wijken, waaronder Hengstdal, rond 2035 al aardgasvrij zijn. Een grote operatie die zorgvuldig en mét de buurt aangepakt moet worden. De gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts, netwerkbedrijf Alliander en Duurzaam Hengstal onderzoeken samen hoe Hengstdal aardgasvrij kan worden.