Alliander Westpoort Kantoorgebouw
Naar nieuwsoverzicht

Oplevering regiokantoor Alliander Westpoort

28 februari 2023
Het nieuwe regiokantoor voor netwerkbedrijf Alliander in het Amsterdamse havengebied Sloterdijk is op vrijdag 17 februari opgeleverd. Kantoor, opleiding, werkplaatsen, testruimtes, magazijnen en opslag komen tezamen in robuuste, circulaire gebouwen. Na de afbouw verhuizen eind mei de medewerkers die nu nog op de locatie aan de Spaklerweg werken. Drie bedrijven van Alliander vestigen zich in locatie Westpoort. Netbeheerder Liander is de grootste gebruiker van de nieuwe locatie. Ook technisch specialist Qirion en meetbedrijf Kenter krijgen hier een plek.

Flexibel, duurzaam en efficiënt

Alliander gaf opdracht om een locatie te realiseren die duurzaam, flexibel, schaalbaar en modulair is. Zo is enerzijds de impact van het gebouw op het milieu beperkt en is de locatie anderzijds aan te passen aan mogelijk veranderende behoeften in de toekomst.
De gevels hebben een industriële uitstraling en het gebouw voor kantoor en opleidingen bestaat voor een groot deel uit een houten constructie. Bouwen met hout is het antwoord op bouwen met duurzame materialen, een zo laag mogelijke CO₂-uitstoot en bovendien neemt hout CO₂ op. 

Een prettig en gezonde werkomgeving staat voor opdrachtgever Alliander hoog in het vaandel. Werken in een houten gebouw vermindert onder andere stress, verlaagt de hartslag en verbetert de concentratie. Kortom, het kantoorgebouw is én functioneel én gezond. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

Door middel van duurzame opwek van energie, onder andere met zonnepanelen en een warmte-koude opslag (WKO), is de locatie energieneutraal. In het ontwerp zijn ook keuzes gemaakt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo is het geveloppervlak beperkt en is bij de bouw zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. 

De ruimte op en rondom de gebouwen is uitnodigend voor mens en dier. Rijke beplanting vormt een habitat voor insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Regenwater wordt op het terrein geborgen en gebruikt voor de bewatering. Met deze inrichting levert Alliander ook een bijdrage aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve omgeving. 

Architectenbureau De Zwarte Hond maakte het ontwerp, Dura Vermeer Bouw Midden West bouwde en Croonwolter&dros zorgde voor de technische installaties. 

Alliander Westpoort Kantoorgebouw
Nieuw regiokantoor Alliander Westpoort

Namens de Raad van Bestuur van Alliander is CFO Walter Bien o.a. verantwoordelijk voor huisvesting. Hij is trots op het resultaat: “Na meer dan 100 jaar aan de Spaklerweg heeft Alliander samen met de bouwpartners op deze locatie een prachtige, duurzame basis ontwikkeld voor een volgende eeuw samenwerken. De transparantie en duurzaamheid van dit pand is voor ons belangrijk. We willen onze omgeving en relaties laten zien hoe wij op lcoatie Westpoort, waar ook onze technische collega’s worden opgeleid, aan de energietransitie werken. Dat gaat ons helpen in het verder realiseren van ons werk als netbeheerder.” 

Oplevering kantoor Westpoort Alliander

“Wij zijn verheugd dat wij als Dura Vermeer Bouw Midden West deze locatie met drie sprekende en flexibele gebouwen opleveren, die bijdragen aan een groenere toekomst. Door het kantoorgebouw te realiseren in hout laten we zien dat we kiezen voor een ecologisch verantwoorde bouwmethode die de natuur minimaal belast en medewerkers van Alliander een prettige en gezonde werkomgeving biedt. Met de oplevering van deze locatie ondersteunen we Alliander in haar bijdrage aan de energietransitie.”, aldus Edwin de Kuiper, directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Midden West. 

Alliander Westpoort Kantoorgebouw van binnen