Naar nieuwsoverzicht

Pallas Agterberg benoemd tot lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

1 juli 2020
Vrijdag 26 juni heeft de ministerraad op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor benoeming van zes nieuwe raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Pallas Agterberg, directeur Strategie van Alliander, is één van de leden.

De Rli is een van de onafhankelijke strategische adviesraden van de regering en het parlement. De Rli adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid in het domein van de fysieke leefomgeving en infrastructuur. Onderwerpen waarover de raad adviseert zijn onder meer wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat en energie-infrastructuur.

Pallas Agterberg: “Naast dat ik kennis heb van het energiewerkveld, kan ik energie verbinden met andere sectoren en met maatschappelijke vraagstukken. Ik kijk er erg naar uit om op deze vraagstukken te mogen adviseren.”

Agterberg treedt per 1 augustus 2020 toe tot de raad voor een periode van vier jaar.