Naar nieuwsoverzicht

Samen werken aan duurzame banen in Amsterdam

16 november 2020
Amsterdam steekt de jaren tientallen miljoenen euro’s in verduurzaming. Dat geld gaat voor een deel naar maatregelen die bijdragen aan verduurzaming, maar ook naar de arbeidsmarkt. Want zonder goed opgeleide, technische vakmensen is het onmogelijk alle ambities te realiseren. Alliander ondersteunt de gemeente in het opleiden van technici.

In het kader van een Duurzaam Herstelplan zet de hoofdstad de komende jaren in op het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen en op zonnepanelen op daken van corporatiewoningen.

Onderdeel van dat herstelplan zijn zes duurzame banenmotoren, zoals de warmtemotor en de zonmotor. Daarin wordt onder meer gekeken naar welke wijken als eerst aardgasloos gemaakt worden en wat de impact is van duurzaam opgewekte zonne-energie voor het elektriciteitsnet. Uit deze motoren zullen uiteindelijk ook veel nieuwe banen ontstaan.

Van werk naar werk

Hier wordt dan ook de rol van Alliander duidelijk. De ambities van Amsterdam op het gebied van duurzaamheid en woningbouw leiden tot een enorme hoeveelheid werk in de stad. Om dat te realiseren hebben we veel nieuwe technici nodig.

COO Marlies Visser: “De komende tijd gaan we aan de slag met projecten en pilots om mensen van werk-naar-werk te begeleiden. Denk daarbij aan mensen die hun baan zijn verloren door de coronacrisis. We brengen in kaart welke mensen in aanmerking komen voor een baan in de techniek. Vanuit Alliander gaan we ketenbreed aan de slag met gerichte scholing en passende leer-werkplekken.”

Intentieverklaring

Als aftrap van de samenwerking is vandaag de intentieverklaring ‘Duurzame Werkgelegenheid Amsterdam’ ondertekend. Naast Alliander, zijn ook onderwijsinstellingen, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Vattenfall aangesloten. De verklaring is gericht op samenwerking en gezamenlijke inspanning op duurzame werkgelegenheid.