Naar nieuwsoverzicht

Tekenen voor aardgasvrij Zutphen

24 augustus 2018
De gemeente Zutphen wil van het aardgas af. Samen met bewoners wordt als eerste gewerkt aan een passende warmteoplossing voor de wijken Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark. Vandaag werd hiervoor de intentieovereenkomst ‘Zutphen van de Toekomst’ getekend.

De intentieovereenkomst is getekend door gemeente Zutphen, Alliander, Waterschap Rijn en IJssel, Woonbedrijf ieder1 en ZutphenEnergie. Veel bewoners van de twee wijken hebben de afgelopen jaren al eens subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun woning. Zij zijn dus al bezig met verduurzaming. Ook is in die buurten veel gestandaardiseerde bouw. Dat maakt het eenvoudiger om te zoeken naar nieuwe duurzame energievoorzieningen.

Inzet

Alliander faciliteert de overgang naar duurzaam verwarmen en koken. Daarbij is onze inzet:

•    maatschappelijke kosten beperken door geen nieuwe aardgasnetten aan te leggen, de  aardgasnetten afbouwen en waar mogelijk nog optimaal benutten en elektriciteitsnetten niet onnodig verzwaren;
•    ervoor zorgen dat nieuwe energie-infrastructuren, zoals warmtenetten, open zijn. Zodat klanten kunnen kiezen uit meerdere aanbieders waarmee betrouwbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van energie ook in de toekomst geborgd is.

Samenwerking

Alliander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere belanghebbenden, om hen te helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld door onze kennis over bestaande netten, over mogelijke alternatieven en de technische en financiële consequenties van die alternatieven in te brengen. Netbeheerder Liander is de partner voor gemeenten in haar verzorgingsgebied. Van planvorming tot realisatie.

Kijk hier voor meer informatie over Zutphen van de Toekomst.