Naar nieuwsoverzicht

We gaan van start met het AI Lab

10 januari 2023
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk (NWO) heeft de subsidie voor het AI for Energy Grids Lab toegewezen aan Alliander en haar partners: UTwente, TU Delft, Radboud en de hogeschool HAN. Het AI for Energy Grids lab is hiermee onderdeel van het Innovation Center for Artifical Intelligence (ICAI). Met dit AI Lab kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaliseren en toekomstbestendig maken van de energienetten.

AI wordt door buitenstaanders nog vaak gezien als een zwarte doos: ondoorgrondelijk en een tikje mysterieus. Met de beschikbare fondsen worden 17 nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria opgestart. Onder andere het AI-lab van Alliander. 

Wat is AI? 

AI (kunstmatige intelligentie) heeft betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren. Denk aan betere en snellere beslissingen kunnen nemen op ons net of op verzoek van klanten. Of het net sneller kunnen doorrekenen, zodat we beter voorbereid zijn op de onzekerheden van morgen.   

Door de samenwerking met universiteiten en de hogeschool kunnen we profiteren van de enorme kennis en ervaring. In het Lab gaan 5 PHD studenten aan de slag gaan met onderzoeken.   

Energienet van de toekomst kan niet zonder digitalisering 

Om de energietransitie te versnellen, moet het energiesysteem in Nederland duurzamer, decentraler en digitaler. De energietransitie gaat namelijk sneller dan het energienet uitgebreid kan worden. 

We moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar hebben gedaan. Dit is een enorme uitdaging. Digitalisering wordt gezien als een belangrijk onderdeel om deze grote opdracht te realiseren. Door te investeren in digitalisering kunnen we versnellen en AI is daar een belangrijk onderdeel in.  

Verschillende onderzoeken 

De studenten gaan aan de slag met verschillende thema’s en worden begeleid door ons en de partnerorganisaties. Het stroomnet moet zo betrouwbaar mogelijk zijn, maar tegelijkertijd ook betaalbaar. Dit is vaak strijdig met elkaar, want een dikkere kabel is betrouwbaarder maar ook duurder. In dit project werken we aan nieuwe methodes om de dergelijke afwegingen te kunnen maken, zodat we betere investeringen kunnen doen. 

In maart zullen we het AI Lab feestelijk openen en starten we de eerste onderzoeken.