Beloningsbeleid

In 2013 heeft Alliander het beloningsbeleid aangepast voor de hele onderneming. Daarbij is voor alle medewerkers een grens gesteld aan wat zij maximaal kunnen verdienen. Deze is grens is 130 procent van de bezoldiging van een minister.

Met iedereen die boven deze grens beloond werd, zijn afspraken gemaakt om af te bouwen in salaris. Dit is inclusief de Raad van Bestuur. Ook zijn in 2016 de variabele beloningen afgeschaft.

Nieuwe medewerkers worden sinds 2013 aangenomen binnen de grens van de bezoldiging van een minister. In het beloningsbeleid is daarbij rekening gehouden met een paar uitzonderingen op die regel, zoals zware directeursfuncties. Voor die functies geldt het plafond van 130% van een ministersalaris. Hierover wordt jaarlijks transparant gepubliceerd.

Meer informatie