Fiscaal beleid

Wij zijn een betrokken, betrouwbare en transparante belastingplichtige onderneming, die haar fair share aan belastingen aan de samenleving afdraagt.

In het fiscale beleid zijn de volgende onderwerpen vastgelegd:

  • De visie die wij hebben op de fiscaliteit bij Alliander
  • De rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot fiscaliteit binnen Alliander
  • De wijze waarop wij de fiscale regelgeving toepassen
  • De relatie die wij met de Belastingdienst hebben
  • De wijze waarop wij risico’s beperken door middel van het fiscaal beheersingskader
  • De wijze waarop we transparant zijn

Voor de verdere uitwerking van het beleid verwijzen wij u naar het document Fiscale Strategie.