Aanbestedingen

Alliander is een aanbestedende dienst in het kader van de Aanbestedingswet 2012. Dit betekent onder andere dat inkopen boven vastgestelde Europese drempelbedragen moeten worden aanbesteed.

Een aanbesteding bij Alliander gaat voornamelijk digitaal. Gunning vindt voornamelijk plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De publicaties over aanbestedingen en erkenningsregelingen vindt u op de website van Tenderned.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze aanbestedingstrajecten. Denk bijvoorbeeld aan de aanbesteding van ‘eerlijke’ veiligheidskleding voor onze monteurs van gerecycled materiaal of aan gerecyclede kabels voor onze energienetwerken. Onze inkopen doen we zo duurzaam mogelijk.