Grondstofpaspoort

Het grondstofpaspoort is een middel om ketentransparantie in de kapitaal-intensieve markt te vergroten. In het paspoort is de grondstofsamenstelling van een product vastgelegd, zodat hiermee het gesprek over duurzaamheid kan worden gefaciliteerd en het product concreet kan worden verduurzaamd.

Dit grondstofpaspoort is ontwikkeld samen met de netbeheerders Enexis, Stedin Group en TenneT. De volgende versie geldt voor contracten die ingegaan zijn na 1 juli 2020.