Circulaire netbeheerder

We willen dat de grondstoffen die we gebruiken terugkomen in de kringloop en dat er niets verloren gaat. Daarom hebben we aandacht voor de verwerking van ons afval en stellen we hoge eisen aan onze verwerkers. Ongeveer 90% van ons afval wordt inmiddels hergebruikt.

Groeien naar 100% recycling vraagt veel van ons inkoopbeleid. Daarom maken we afspraken met onze leveranciers over de ecologische en sociale gevolgen van grondstoffen, diensten en producten die we gebruiken. In 2025 willen we dat minimaal 60% van onze belangrijkste materialen circulair worden ingekocht.

Onze activiteiten op een rij:

  • Samen met andere netbeheerders hebben we bij onze belangrijkste leveranciers een grondstoffenpaspoort verplicht gesteld.
  • Onze slimme meter is niet alleen duurzaam, maar ook verantwoord. Bij de inkoop is namelijk onder meer gelet op het gebruik van duurzame materialen.
  • Bij grote aanbestedingen stellen we eisen over het hergebruik van materialen.
  • Bij Alliander Herinzet reviseren we jaarlijks honderden technische systemen. Zo recyclen we onze materialen en besparen we op kosten.
  • Bij onze kantoren in Duiven en Arnhem is circulariteit erg belangrijk. Voor beide kantoren is een grondstofpaspoort beschikbaar.