Een kans voor iedereen

De energietransitie is een complexe uitdaging waarvoor we al het beschikbare talent, verschillende perspectieven en uiteenlopende competenties nodig hebben. Door diversiteit kunnen we iedereen, nu en in de toekomst, blijven voorzien van energie.

Er is een aantal belangrijke redenen waarom we bij Alliander aan diversiteit werken. Zo draagt het bij aan sociale rechtvaardigheid en sociale verantwoordelijkheid en leidt diversiteit tot betere besluitvorming en innovatiekracht binnen een organisatie.

Samen onderzoeken we waar onbewuste, en soms onzichtbare, uitsluiting plaatsvindt. En samen maken we nieuwe werkwijzen, nieuw beleid en een inclusieve organisatiecultuur. Zo kan iedereen met ambitie en talent, ongeacht gender, gedeelte arbeidsgeschiktheid, seksuele oriëntatie of leeftijd, bij ons kan meewerken aan onze maatschappelijke opgave.

Diversiteit bij Alliander:

  • Alliander heeft als streven dat in 2024 eenderde van de leidinggevende posities wordt ingevuld door vrouwen.  Zo nomineren we elk jaar een vrouwelijke collega voor de Young Talent Award en zijn ervaren collega’s mentoren voor de nieuwe generatie. En we hebben een eigen vrouwennetwerk genaamd Lianne.
  • Werkzoekenden die niet volledig arbeidsgeschikt zijn kunnen ook bij ons terecht. Ons programma Step2Work is aangepast om aan de wet-banenafspraak te voldoen.
  • Om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor medewerkers met een migratie-achtergrond hebben we de Charter Diversiteit in Bedrijf ondertekend en werken we samen met stichting Echo. Sinds eind 2017 leiden we statushouders op tot elektromonteur.

Ieder jaar op Coming Out Day hijsen we de regenboogvlag. Daarnaast hebben we het medewerkersnetwerk Pride en zijn we lid van Work Place Pride. Zo dragen we bij aan een werkcultuur waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn.