In verbinding met stakeholders

In verbinding met onze stakeholders

Door lokale opwek van duurzame energie (bijvoorbeeld zon en wind) groeit de vraag naar en aanbod van energie in snel tempo. We gebruiken én maken energie met elkaar. We vinden het belangrijk om intensief in verbinding te staan met onze stakeholders. Ook maximale openheid en samenwerking nastreven met de energie producerende mensen achter onze aansluitingen. We rapporteren uitgebreid over onze koers, keuzes en dilemma’s. En betrekken waar mogelijk stakeholders bij onze strategische keuzes.