Streven naar een brede welvaart

Streven naar brede welvaart

Toekomstgericht ondernemen richt zich op brede maatschappelijke waardecreatie. Onze kerntaak, het garanderen van betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening, gaat hand in hand met het streven naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve samenleving. Dit meten wij bij belangrijke strategische besluiten en rapporteren jaarlijks onze brede maatschappelijke impact.

Onze brede maatschappelijke impact