Onze organisatie

Alliander is een groep waarin verschillende bedrijven actief zijn. Netbeheerder Liander leidt de energiedistributie over al onze netten dagelijks in goede banen. Qirion legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren. En onze start-ups verrichten activiteiten op het gebied van elektrisch vervoer, nieuwe energiemarkten en duurzame gebiedsontwikkeling om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem.

Meer over onze organisatie

Wij zijn Alliander

Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

Netbeheer

Liander is een netbeheerder. We zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren.

Bekijk de site

Netwerkactiviteiten

Levert duurzame en innovatieve oplossingen voor nieuwe en bestaande energienetten.

Bekijk de site

Ontwikkelt open netten voor warmte, koude, stoom en CO2.

Bekijk de site

Alliander Telecom verzorgt de telecommunicatie voor Liander en andere infrastructuur bedrijven, zowel vast (via glasvezel en koper) als draadloos.

Het onafhankelijke (B2B) transactieplatform voor elektriciteit dat rechtstreekse transacties tussen opwekkers en verbruikers, ongeacht hun locatie, administratief en financieel afwikkelt.

Bekijk de site

Helpt bij het veilig werken in de bodem volgens de bestaande wet- en regelgeving.

Bekijk de site

Dep staat voor Duurzaam Energie Perspectief. Met focus op de toekomst. Zij bedenken slimme oplossingen voor het verbeteren en verhogen van het vermogen van het energienet.

Bekijk de site

Duitsland

Alliander werkt mee aan betaalbare energiesystemen in Duitsland en helpt wijken om slim met energie om te gaan.

Bekijk de site

Andere technische activiteiten van Alliander zijn organiseerd in Alliander Telecom en CDMA Utilities. Bekijk ook onze activiteiten in nieuwe markten. Een compleet overzicht van onze dochterondernemingen vindt u in het jaarverslag.

Juridische structuur

Alliander N.V. is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap, waarop het volledige structuurregime van toepassing is (artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek). Daarom heeft Alliander een ‘two-tier’-bestuursstructuur, waarbij de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen twee aparte organen vormen. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Alliander.

Alle aandelen van Alliander N.V. worden direct gehouden door Nederlandse provincies en gemeenten.