Samen werken aan de beste oplossingen

Hoe maken we morgen beter? Deze vraag houdt ons voortdurend bezig. Elke dag werken we om te komen tot de beste oplossing. En dat doen wij niet alleen. We brengen de kennis en ervaring van diverse partijen samen om de energietoekomst vorm te geven.

Alliander kiest voor strategische samenwerking met studenten, (technische) professionals, leveranciers, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan de beste oplossingen voor actuele thema’s.

De vraagstukken

De vraagstukken waar we samen voor staan, zijn divers. Hoe helpen we klanten bij de omschakeling naar duurzame energiebronnen? Hoe zorgen we voor een laadnetwerk voor elektrisch vervoer in héél Europa?  Welke ICT en sensoren zijn nodig om onze energienetten betrouwbaar en betaalbaar te houden? Of, hoe kunnen slimme energieoplossingen bijdragen om grootstedelijke problemen op te lossen?

Samen met partners werken we oplossingen op onderstaande thema’s:

Lokale en internationale partners

We werken samen met partijen dichtbij en over de grens. Regelmatig nemen we zelf het initiatief voor samenwerking. En we haken aan bij regionale, landelijke en internationale projecten.

Een volledig overzicht van onze interactie met stakeholders vindt u in ons jaarverslag.