Samen werken aan de beste oplossingen

Hoe maken we morgen beter? Hoe kan Alliander haar maatschappelijke taak het beste uitoefenen? Deze vragen houden ons voortdurend bezig. Elke dag werken we om te komen tot de beste oplossing. En we beseffen dat we dat niet alleen kunnen èn hoeven doen. We brengen de kennis en ervaring van diverse partijen samen om de energietoekomst vorm te geven.

Onze Doelstelling

Bij Alliander hebben we één duidelijke doelstelling: het verbeteren van de energievoorziening voor onze klanten en de samenleving als geheel. Door te investeren in onderzoek en samenwerkingen, dragen we bij aan een duurzamere en efficiëntere toekomst van energie.

Verschillende typen partners helpen ons op verschillende manieren te innoveren.

Knowledge Creation

Onderzoek is een basisvoorwaarde voor innovatie. We investeren in onderzoek om nieuwe inzichten te verkrijgen en oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van morgen. Onze samenwerkingen met hogescholen en universiteiten helpen ons kennis op te doen van (wetenschappelijk) onderzoek en om de aansluiting tussen theorie en praktijk te verbeteren. Onze betrokkenheid bij onderzoek consortia en het uitvoeren van open researchprojecten stellen ons in staat om voorop te blijven lopen in de energiesector.

 • De krachten bundelen met niet één maar meerdere partners is soms de meest effectieve manier om tot een oplossing te komen. Van deze aanpak maken we bij Alliander graag gebruik bij complexe, multi-stakeholder problemen. Door partners van verschillende achtergrond bij elkaar te brengen creëren we een denktank, waardoor we problemen van meerdere kanten kunnen belichten en tot een maatschappelijk gedragen oplossing kunnen komen. Afhankelijk van de situatie kan opgedane kennis gepubliceerd worden of kan dit leiden tot de ontwikkeling van een nieuw product.

 • Betere aansluiting onderwijs en praktijk

  Door ons te verbinden aan het onderwijs en onderzoeksinstellingen kunnen we praktijk-gerelateerde vraagstukken oppakken en sneller tot resultaten komen voor de (complexe) problemen waar we als organisatie voor staan. Dankzij de samenwerking met kennisinstellingen krijgen we inzicht in ontwikkelingen én zijn we nauw betrokken bij vernieuwend (wetenschappelijk) onderzoek.

  Dankzij de hulp van studenten die voor ons aan (onderzoeks-)opdrachten werken, kunnen we sneller stappen zetten in onze zoektocht naar innovatieve oplossingen en krijgen we nieuwe inzichten door andere invalshoeken.

  En het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Want waar studenten ons helpen met onderzoek, helpt Alliander studenten door hun curriculum beter aan te laten sluiten op praktijksituaties. Daarmee kunnen we het gat tussen onderwijs en praktijk kleiner maken. Op deze manier kunnen studenten eerder effectief aan de slag na hun afstuderen.

 • Met open Research deelt Alliander haar onderzoeksresultaten en kennis met de buitenwereld. Alliander werkt op verschillende manieren samen op het gebied van onderzoek.

  • Partnering / joint research / subsidietrajecten
   Alliander staat open om met partners van meet af en aan bepaalde onderzoeksvragen op te pakken en gezamenlijk onderzoek te doen.
  • Stage / PhD / postdoc
   Gezamenlijk onderzoek kan ook worden gedaan middels het doen van traineeships, stages, PhD en postdoc trajecten. Op deze manier krijgen onderzoekers de kans om hun onderzoeken direct in de praktijk te toetsen met bij voldoende waarde directe praktische toepassing binnen Alliander.
  • Gastcolleges
   Alliander staat open voor het delen van opgedane kennis middels het geven van gastcolleges op onderwijsinstellingen. Hiermee kan het gedane onderzoek getoetst en gedeeld worden en geven we studenten een inkijkje in de koppeling tussen theorie en praktijk.

  Meer weten over open research? Neem dan contact op met researchcenter@alliander.com.

Solution creation

De ontwikkeling van nieuwe diensten en producten is een belangrijk onderdeel van ons werk. Naast de gebruikelijke make vs. buy besluiten, onderzoeken we ook mogelijkheden om deze ontwikkelingen samen met partners vorm te geven. We zijn hierbij op zoek naar partners die ons kunnen helpen onze taak als netbeheerder beter, sneller of betaalbaarder uit te kunnen voeren òf die ons en de maatschappij Nederland helpt om de energietransitie vorm te geven.

 • Bij Alliander Corporate Ventures (ACV) werken we aan de toekomst van het energienet. We starten eigen ondernemingen op basis van onze interne expertise, scouten innovaties in de energiemarkt en we gaan samenwerkingen aan met startups en scale-ups die onze strategische uitdagingen ondersteunen.

  We werken samen met startups en scale-ups op de volgende manier:

  • We investeren (1000-3000k EUR) in early growth bedrijven die passen bij de strategie van Alliander en voldoen aan wettelijke vereisten voor netwerkbedrijven
  • We bieden testomgevingen voor pilot- en demonstratieprojecten
  • We faciliteren mogelijkheden voor gezamenlijke productontwikkeling
  • We bieden toegang tot technische expertise van het Nederlandse energiesysteem
  • We begeleiden en coachen ondernemers in de energiesector met proposities die relevant zijn voor netwerkbedrijven

  We zoeken startups en scale-ups met producten en diensten die relevant zijn voor de uitdagingen waar Allliander voor staat in de energietransitie. Onze focusgebieden zijn het verminderen van de vraag naar transportcapaciteit, slimmer benutten van het energienetwerk, het versnellen van de aanleg van de netinfrastructuur voor elektriciteit, gas en warmte, en het mogelijk maken van data delen. We zoeken naar oplossingen die flexibiliteit in energienet ontsluiten door middel van digitale oplossingen en innovaties op het gebied van automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie.

  Zie jij mogelijkheden voor samenwerking en/of heb je een investeringsvraagstuk, neem dan contact op met ons op om de mogelijkheden te bespreken via corporate.ventures@alliander.com.

  Sluit je aan bij de pioniers van het energienetwerk van de toekomst!

 • Door middel van Open Source samenwerkingen en projecten willen we als Alliander kennis en kunde delen om de energietransitie te versnellen. Het helpt ons om kosten beheersbaar te houden en vooral om oplossingen beter èn sneller te realiseren. Bij Alliander doen we dit door zelf projecten op te starten en te beheren, maar we leveren ook een bijdrage aan andere initiatieven en maken we gebruik van code die beschikbaar is via Open Source. Meer weten? Neem dan een kijken op de website https://www.alliander.com/nl/open-source/ of neem contact op via OSPO@alliander.com.

 • Netbeheerders door Europa en de hele wereld hebben te maken met vergelijkbare uitdagingen in de Energietransitie. Als netbeheerder staat het maatschappelijk belang voorop en we zijn vaak ook gefinancierd door publieke gelden. In plaats van allemaal apart op zoek te gaan naar oplossingen en apart te investeringen in nieuwe ontwikkelingen, kunnen we niet onze krachten bundelen en samen investeren in oplossingen die we allemaal nodig hebben? We willen mensen met passie voor (technische) oplossingen bij elkaar zetten, laten samen werken en zo elkaars inzichten verbinden. Dat doen we dus over het individuele belang van de deelnemende netbeheerders heen. Het gaat per slot van rekening om de oplossingen en de business-uitdagingen die ons met elkaar verbinden en waardoor we juist van elkaar kunnen leren, en waar mogelijk elkaars inzichten kunnen inzetten voor veranderingen in de praktijk.

  Dit willen we doen door:

  • Kennisdeling
   In dialoog gaan met netbeheerders over gemeenschappelijke vragen en antwoorden/oplossingen.
  • Co-creatie
   Op basis van een vraagstuk oplossingen zoeken of oplossingen ontwikkelen.

  Vertegenwoordig je ook een netbeheerder en ben je bezig met uitdagingen rondom de energietransitie en zie je kansen om samen te werken? Neem graag contact op met DSOpartnering@alliander.com.

 • De Energie Transitie is een complex speelveld, vol in beweging. De energienetten maken deel uit van een breder energiesysteem waar de hele maatschappij ermee verbonden is. Dit betekent dat de uitdagingen die we ervaren in het energiesysteem kunnen niet opgelost worden zonder de kennis van de markt in verbinding te brengen met Alliander. Voor deze complexe uitdagingen, kijken we voorbij traditionele klant-leveranciersrelaties om te komen naar strategische samenwerkingen waar we gezamenlijke investeringen maken om gezamenlijke baten te gaan creëren.

Ook samenwerken met Alliander?

We zijn altijd op zoek naar partners die ons kunnen helpen onze strategie te verwezenlijken èn partners die wij kunnen helpen bij het realiseren van een positieve(re) maatschappelijke impact. Interesse om samen de mogelijkheden te verkennen? Neem contact op met partnering@alliander.com.