Sponsoring

Alliander heeft een zeer terughoudend sponsorbeleid, we werken immers met maatschappelijk geld. Daarom kiezen we voor een beperkt aantal activiteiten die direct gerelateerd zijn aan ons werkveld en onze ambities en die plaatsvinden in ons eigen werkgebied. We sponsoren verder alleen activiteiten die duurzaam, veilig en neutraal (niet politiek of religieus getint) zijn.

Wil je een sponsoraanvraag indienen? Stuur dan een mail met een duidelijke motivatie naar sponsoring@alliander.com.