Samen kiezen voor onze energievoorziening

De wereld om ons heen verandert snel. De energietransitie is in volle gang. Windmolens, zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen: Nederland schakelt om naar een energiesysteem met veel lokaal opgewekte energie en meer verschillende soorten energie. Dit betekent dat het gasnet, het elektriciteitsnet en het warmtenet lokaal kunnen verschillen en daarom lokaal ontworpen moeten gaan worden.

Alliander heeft daarin een belangrijke rol, samen met gemeenten, provincies en de landelijke politiek. Met onze kennis en kunde helpen we Nederland de juiste keuzes te maken in de energietransitie.

We werken aan vier pijlers om onze missie nu en in de toekomst te realiseren:

 1. We helpen klanten bij het maken van keuzes
  Klanten hebben steeds meer invloed op het energiesysteem. Het is daarom belangrijk dat het aantrekkelijk voor klanten wordt om keuzes te maken die niet alleen goed uitpakken voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Het zou daarom voor klanten aantrekkelijk moeten zijn om energie te gebruiken als er veel van beschikbaar is, energie terug te leveren als er weinig van is en het energienet zo min mogelijk te belasten als er teveel drukte op ontstaat.
 2. Investeren in nieuwe open netten
  Wij realiseren nieuwe open netten. Zodat in elke lokale situatie gekozen kan worden voor het beste alternatief, vanuit het oogpunt van duurzaamheid en (beperking van) maatschappelijke kosten. Het is cruciaal dat deze nieuwe infrastructuur voor iedereen onder gelijke voorwaarden bereikbaar (open) is. Dit vergroot de betaalbaarheid van deze netten, omdat kosten met zoveel mogelijk gebruikers kunnen worden gedeeld. En het hoort bij onze maatschappelijke rol om de markt te faciliteren.
 3. Digitalisering
  Nieuwe technologie, zowel hardware als software, geeft ongekende mogelijkheden om onze netten te beheren, storingen te voorkomen of sneller op te sporen. En om veel gerichter te investeren in de netten. Niet meer op basis van standaard-rekenregels maar op basis van de echte conditie van onze netten.
 4. Excellent netbeheer
  Onze energienetten behoren tot de betrouwbaarste van de wereld en wij zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Ook willen we dat onze klanten steeds meer gemak ervaren wanneer wij voor hen aan het werk zijn. Want het vertrouwen van onze klanten is belangrijk, zowel bij het uitvoeren van ons huidige, dagelijkse werk als bij het realiseren van onze nieuwe activiteiten.