Meer investeringen in de netten en start pilots met waterstof

25 juli 2019
Het elektriciteitsnet raakt in hoog tempo vol. Daarom breidt Alliander het elektriciteitsnet uit. In de eerste helft van 2019 heeft het netwerkbedrijf 17% procent meer geïnvesteerd ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. Naast de uitbreiding van het elektriciteitsnet zet Alliander ook al jaren in op innovaties om het net beter te benutten. Alliander start nu ook diverse pilots met waterstof.

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander: “De economie blijft groeien, de energietransitie versnelt en het Klimaatakkoord is gepresenteerd. Er moet veel gebeuren aan de energie-infrastructuur van Nederland. Dat vraagt om meer investeringen. Maar ook om innovaties waarmee extra werk voor de schaarse technici en onnodige investeringen in de netten zoveel mogelijk voorkomen worden.”

Innoveren om netuitbreidingen te voorkomen

Vooral de hausse aan subsidies voor zonneparken zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet in hoog tempo vol raakt. Alliander pleit er voor dat zonneparken alleen nog daar moeten komen waar het elektriciteitsnet het aan kan. Waar geen ruimte op het net is, zou bijvoorbeeld subsidie gegeven moeten worden voor pilots waarbij duurzaam opgewekte stroom lokaal wordt omgezet in waterstof. Dit lijkt op de lange termijn een goede oplossing om investeringen in de netwerken te voorkomen. Zo gaat Alliander samen met partners in het elektriciteitsverdeelstation in Oterleek en bij een zonnepark in Oosterwolde duurzaam opgewekte elektriciteit door zon- en windparken omzetten in waterstof. En in twee Gelderse gemeenten wordt onderzocht hoe we waterstof als alternatief voor aardgas in onze gasnetten kunnen inzetten. Meer weten over deze praktijkproeven? Lees hier.

Investeringen

In het eerste halfjaar heeft Alliander € 402 miljoen (2018: € 345 miljoen) geïnvesteerd, een stijging van 17% procent. Op tal van plaatsen werkt Alliander aan versterking en uitbreiding van het net. Naast de uitrol van nieuwe en zwaardere kabels worden nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. In onder meer Borculo en De Weel zijn afgelopen maanden miljoenen geïnvesteerd in extra transformatoren.

Financiële resultaten exclusief bijzondere posten

Het nettoresultaat (exclusief bijzondere posten) van Alliander is in het eerste halfjaar van 2019 uitgekomen op € 122 miljoen (2018: € 125 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2019 zijn met € 4 miljoen gestegen naar € 971 miljoen (2018: € 967 miljoen). De totale bedrijfskosten bedroegen in het eerste halfjaar € 783 miljoen, tegenover € 775 miljoen in 2018. Alliander gaf in het eerste half jaar van 2019 ook een groene obligatie uit van € 300 miljoen. De lening wordt gebruikt voor de herfinanciering van de fair meter, een duurzaam geproduceerde slimme gas- en elektriciteitsmeter.