Overzicht

Emittent Uitgifte-
datum   
Aflossings-
datum
Uitstaand
bedrag  
Coupon   Status  ISIN Code
Alliander N.V. 24-jun-19 24-jun-32 € 300.000.000 0,875% Senior Unsecured XS2014382845
Alliander N.V. 22-apr-16 22-apr-26 € 300.000.000 0,875% Senior Unsecured XS1400167133
Totaal € 600.000.000

Uitgifte historie lopende groene obligaties

Juni 2019 – Obligatie-uitgifte onder het 2018 Euro Medium Term Note (EMTN) programma (Green Bond)

In juni 2019 heeft Alliander N.V. een beursgenoteerde obligatielening uitgeschreven voor een bedrag van € 300.000.000. De obligatielening (XS2014382845) heeft een looptijd van 13 jaar en een coupon van 0,875%. De obligatielening betreft een Green Bond waarbij de opbrengsten van de obligatie alleen mogen worden aangewend voor van te voren overeengekomen duurzame investeringen. Deze investeringen hebben op de aanschaf van de slimme meter en dan met name de duurzame ‘fair meter’.

ISS-oekom heeft een positieve second party opinion afgegeven over de mate van duurzaamheid van de obligatie. De Green Bond is in overeenstemming met de Green Bond Principles.

April 2016 – Obligatie-uitgifte onder het 2015 Euro Medium Term Note (EMTN) programma (Green Bond)

In april 2016 heeft Alliander N.V. een beursgenoteerde obligatielening uitgeschreven voor een bedrag van € 300.000.000. De obligatielening (XS1400167133 ) heeft een looptijd van 10 jaar en een coupon van 0,875%. De obligatielening betreft een Green Bond waarbij de opbrengsten van de obligatie alleen mogen worden aangewend voor van te voren overeengekomen duurzame investeringen. Deze investeringen hebben betrekking op slimme netten en de duurzame renovatie van kantoor Duiven. Oekom heeft een positieve second party opinion afgegeven over de mate van duurzaamheid van de obligatie. De Green Bond is in overeenstemming met de Green Bond Principles en met de pre-issuance vereisten van de Climate Bond Standard.

Downloads

2018 EMTN Programma Alliander N.V.

2015 EMTN Programma Alliander N.V.