Naar nieuwsoverzicht

Arnhemse buurt Hoogkamp onderzoekt overgang van gasketel naar warmtenet

1 juni 2021
In de Arnhemse buurten Hoogkamp en - een klein deel van - Sterrenberg kunnen op termijn 400 tot 800 woningen worden aangesloten op een zogenoemd Buurt Energie Systeem (BES), een duurzame warmteoplossing op buurtniveau. Samen met de gemeente Arnhem en de bewonerswerkgroep Hoogkamp Energie hebben we op 1 juni een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Arnhem wil voor 2050 van het aardgas af. Om geen CO2 meer uit te stoten, zijn duurzamere vormen van energie nodig dan fossiele brandstoffen. De gemeente juicht het toe dat bewoners zelf willen investeren in een duurzame omgeving en werkt daar graag aan mee.

Modulair en collectief systeem

Uit een technische verkenning blijkt dat in eerste instantie bijna 800 woningen kunnen aansluiten op de het Buurt Energie Systeem (BES). Een collectieve buurt-warmtepomp haalt warmte uit de lucht en levert aan woningen warm water, die gebruikt kan worden voor zowel verwarming als warm water. Alleen voor de piekmomenten, bij strenge vorst bijvoorbeeld, is er nog een centrale hulpketel nodig, die op aardgas draait. In de toekomst kunnen ook andere bronnen gekoppeld worden, omdat het systeem modulair is. Celina Kroon: “De Hoogkamp in Arnhem is één van de locaties van het BES in Nederland, waarbij we in de praktijk het concept verder gaan ontwikkelen tot een nieuwe nationale standaard voor eigenaarschap in de buurt.”

Bewoners betrokken

Het komende halfjaar gaan we samen met de gemeente Arnhem en Hoogkamp Energie nauw samenwerken om het ontwerp van het BES verder uit te werken. Is het systeem technisch en financieel mogelijk? Wat worden de kosten voor de bewoners? Zijn er voldoende bewoners die mee willen doen? En hoe organiseren we het eigenaarschap in de buurt? Wanneer we deze vragen afdoende kunnen beantwoorden, zullen we voorbereidingen treffen voor de realisatie van het BES.

Het bijzondere van het BES is dat bewoners zelf zeggenschap hebben over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van kunnen worden. Hoogkamp Energie is voorstander van een collectieve oplossing voor de warmtevoorziening om een betaalbare, betrouwbare oplossing te zoeken, die past bij het karakter van de buurt. Afgelopen vijf jaar heeft Hoogkamp Energie daarom veel buurtbewoners gesproken die graag meewerken aan een duurzame wijk.

Nu de intentieverklaring ondertekend is, gaan we de plannen verder uitwerken. Dat gebeurt door de bewoners intensief te betrekken om zo voldoende draagvlak te krijgen.

De rol van Alliander

Vanuit Alliander nemen we het initiatief om met andere partijen duurzame en integrale warmteoplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen. Warmtenetten kunnen een deel van de elektrificatie beperken. Daarmee kunnen warmtenetten verzwaringen en maatschappelijke kosten voorkomen én kunnen duurzame bronnen – uit de omgeving – worden benut.  Het realiseren van warmteoplossingen kan lastig zijn. Vooral in gebieden met bestaande bouw. Het Buurt Energie Systeem kan mogelijk ook juist in dat soort gebieden warmtenetten betaalbaar en mogelijk maken.

Overige locaties met een BES

Nijmegen, om precies te zijn in het oostelijk deel van de Bomenbuurt in de wijk Hengstdal, is één van de andere proeflocaties van het BES. Daar hebben we eerder over geschreven en dat is hier terug te lezen.