Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Alliander bestaat per 1 september 2017 uit twee leden: mevrouw mr. I.D. Thijssen, voorzitter en Chief Executive Officer (CEO) en  de heer drs. M.R. van Lieshout, lid en Chief Financial Officer (CFO). 

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen
(1968, Nederlandse nationaliteit) 
Voorzitter en CEO

Ingrid Thijssen is per 1 september 2017 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO. Daarvoor was zij, sinds maart 2014, lid van de Raad van Bestuur en COO. Zij was van 2011 tot 2014 directievoorzitter van NS Reizigers en bekleedde in de jaren daaraan voorafgaand diverse directie- en managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen.
Ingrid Thijssen studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Verder volgde zij onder meer een Strategy Program aan het International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne en het Advanced Management Program (AMP) van INSEAD, in Fontainebleau, Frankrijk. 
 
Commissariaten/nevenfuncties:
  • Lid Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ
  • Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam
  • Voorzitter bestuur werkgeversvereniging WENB
     

Drs. M.R. van Lieshout

Drs. M.R. (Mark) van Lieshout
(1963, Nederlandse nationaliteit) 
Lid en CFO

Mark van Lieshout is sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Bestuur en CFO van Alliander. Van 2008 tot 2010 vervulde hij de functie van directeur Financiën, Treasury en Fiscale Zaken van Alliander. Tussen 2003 en 2008 was hij financieel directeur van N.V. Nuon Business. Vóór 2003 was hij onder andere als CFO werkzaam voor ABB Benelux.

Mark van Lieshout studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Verder volgde hij onder meer diverse Business Programs aan het International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne en het International Directors Programme (IDP) van INSEAD, in Fontainebleau, Frankrijk.

Commissariaten/nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis