Beleid en voorwaarden

Met leveranciers maken we goede afspraken over de prijs en de levering van producten en diensten. We hebben ook aandacht voor innovatie en de samenwerking. Want als we krachten bundelen, kunnen we wederzijdse waarde creëren.

Zakendoen met oog voor de omgeving verwachten wij van onszelf én van onze leveranciers. Over duurzaamheidsprestaties maken we met veel leveranciers (individuele) afspraken met als doel zoveel mogelijk impact te kunnen maken in de keten. In het grondstofpaspoort leggen we grondstoffen van de assets vast met als doel het vergroten van transparantie in de keten en het verduurzamen van producten.

Gedragscode voor Leveranciers

De gedragscode stelt eisen aan het ethisch en eerlijk zakendoen van onze leveranciers, hun toeleveranciers en fabrikanten. Deze gedragscode geldt voor alle leveranciers van Alliander en is gebaseerd op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze gedragscode is een vast onderdeel in de overeenkomsten die wij met onze leveranciers sluiten.

De gemaakte afspraken volgen we op in het reguliere contractmanagement, zoals vastgelegd in de Alliander Inkoop Methodiek.

Download ook onze overige voorwaarden: