90% van ons afval wordt gerecycled

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze eigen omvangrijke stroom aan grondstoffen en materialen. Daarom hebben we aandacht voor de verwerking van ons afval en stellen we hoge eisen aan onze verwerkers. Circa 90% van ons afval wordt inmiddels gerecycled.

Naast afvalrecycling kopen we onze technische materialen zoveel mogelijk circulair in. We willen dat de grondstoffen die we gebruiken, terugkomen in de kringloop en er niets verloren gaat. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen maken we met leveranciers en andere ketenpartners afspraken over de ecologische en sociale gevolgen van grondstoffen, diensten en producten die we gebruiken. Enkele voorbeelden:

  • De Fair Meter: onze slimme meter is niet alleen duurzaam, maar ook verantwoord. Bij de inkoop is namelijk gelet op het gebruik van duurzame materialen, de herkomst van grondstoffen, het uitsluiten van kinderarbeid en de circulariteit. Nu weten we zeker dat de meters FAIR zijn, zowel op gebied van milieu als mens.
  • Bij grote aanbestedingen stellen we vragen over het hergebruik van onderdelen. Hoeveel gerecycled aluminium zit er in een kabel? En kan een kabel bij einde levensduur ook weer goed uit elkaar gehaald worden? Kunnen alle grondstoffen gerecycled worden, of wordt er ook nog veel verbrand?
  • Bij de circulaire aanbesteding van gasafsluiters is afgesproken kunststof te gebruiken van oude PET flessen.
  • Voor onze kantoren in Duiven en Arnhem is circulair gebruik van materialen meegenomen in de aanbesteding. Voor beide kantoren is uiteindelijk een grondstofpaspoort beschikbaar.