Financiering

Afhankelijk van de aard, de looptijd en het doel van de benodigde financiering maakt Alliander gebruik van diverse financieringsinstrumenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste financieringsbronnen voor Alliander.

Financieringsbron Bedrag
Euro Medium Term Note (EMTN) Programma tot EUR 3.000.000.000
Euro Commercial Paper (ECP) Programma tot EUR 1.500.000.000
Achtergestelde obligatielening met onbepaalde looptijd EUR 500.000.000
Lening Europese Investeringsbank EUR 300.000.000
Onderhandse leningen EUR 225.000.000
Gecommitteerde back-up kredietfaciliteit volledig beschikbaar EUR 600.000.000

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury