Afhankelijk van de aard, de looptijd en het doel van de benodigde financiering maakt Alliander gebruik van diverse financieringsinstrumenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste financieringsbronnen voor Alliander.

Financieringsbron Bedrag
Euro Medium Term Note (EMTN) Programma: EUR 3.000.000.000
Euro Commercial Paper (ECP) Programma: EUR 1.500.000.000
Achtergestelde obligatielening met onbepaalde looptijd EUR 500.000.000
Lening Europese Investeringsbank EUR 300.000.000
Onderhandse leningen
Gecommitteerde back-up kredietfaciliteit:  EUR 600.000.000

Financiering

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury