Emittent Transactiedatum Aflossingsdatum Uitstaand bedrag Coupon Status ISIN Code
Alliander N.V. 30 jan 2018 Eeuwigdurend € 500.000.000 1,625% Achtergesteld XS1757377400

Uitgifte historie van lopende obligaties

Januari 2018 – Uitgifte eeuwigdurende achtergestelde obligatielening
Alliander N.V. heeft op 30 januari 2018 een eeuwigdurende achtergestelde obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500 miljoen nominaal tegen een uitgifteprijs van 99,144%  en een coupon van 1,625%. De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden van Alliander. De looptijd van de obligaties is oneindig. Alliander heeft de mogelijkheid om op 30 juni 2025 en ieder jaar daarna de obligaties af te lossen. S&P en Moody’s hebben de lening een issue rating gegeven van respectievelijk A en A2.  De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (ISIN XS1757377400).

Download

Gerelateerd