Nieuws en persberichten (archief)

 • Nepwebsites Alliander/Liander Onlangs hebben we ontdekt dat een aantal websites in de lucht is die lijken van Alliander/Liander te zijn. Deze sites zijn geen eigendom van Alliander of Liander en de inhoud is dan ook niet van ons afkomstig. Op dit moment onderzoeken we deze zaak en zetten we stappen om de websites uit de lucht te halen.
 • Alliander geeft inzicht in actuele prestaties

  Alliander is begonnen met het maandelijks publiceren van actuele prestaties over onder meer veiligheid, klanttevredenheid, CO2-uitstoot en uitvalduur op de website. Ook zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in te zien.

 • Groene Appel voor Alliander

  Zelf zijn we er inmiddels aan gewend, maar buiten onze organisatie zijn velen nog steeds best onder de in druk van onze locaties. Afgelopen vrijdag, 31 maart, ontving Bart Blokland namens Alliander de eerste ‘Groene Appel’ voor de ‘Beste Locatie 2016’ tijdens het NeVaP-innovatiediner in The Wall bij Utrecht.

 • PZEM accepteert bod Stedin

  Alliander en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM, voorheen Delta) hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd over de overname van de netbeheer- en infrastructuuractiviteiten (Zeeuwse Netwerkholding). Zowel Alliander als netwerkbedrijf Stedin brachten een bod uit. PZEM heeft besloten het proces met Stedin voort te zetten.

 • Liander wil flexibliteitsmarkt starten in Nijmegen-Noord

  Liander neemt het initiatief om een marktmodel voor flexibiliteit in de praktijk te brengen. De netbeheerder zoekt daarom marktpartijen die samen met Liander een flexibiliteitsmarkt willen realiseren in Nijmegen-Noord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Universal Smart Energy Framework-standaard (USEF).

 • Alliander helpt RWS en Prorail om duurzame opwek te realiseren

  Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Op initiatief van Alliander en RWS wordt onderzocht of gronden, onderstations en wateroppervlaktes gebruikt kunnen worden. Ook Stedin en Enexis nemen deel aan dit initiatief.

 • Alliander heropent circulair en energiezuinig hoofdkantoor Bellevue

  Op 9 maart opent Alliander het geheel gerenoveerde hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem. Bijna de hele renovatie was circulair: 95 procent van de materialen die uit het bestaande gebouw zijn gehaald, zijn opnieuw gebruikt. Het resultaat is indrukwekkend.

 • Jaarcijfers 2016: resultaat stijgt door verkoop Endinet

  Het resultaat na belastingen van Alliander steeg van € 235 miljoen in 2015 naar € 282 miljoen in 2016. Die stijging is met name het gevolg van de boekwinst op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten daalde met € 79 miljoen naar € 132 miljoen. De investeringen stegen, ondanks de daling van de gereguleerde tarieven. De schaarste aan technici op de arbeidsmarkt vormde in 2016 een grote uitdaging bij het realiseren van het werkpakket. Dit probleem zal zich ook de komende jaren blijven voordoen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag.