Naar nieuwsoverzicht

Lochem bereidt zich voor op waterstof

23 juli 2020
Nederland gaat van het aardgas af en dat betekent dat huizen op een andere manier verwarmd zullen moeten worden. Eén van de oplossingen kan waterstof zijn. Maar wat doet waterstof in de gebouwde omgeving? En wat betekent het voor de bestaande aardgasleidingen? Dat zijn we aan het onderzoeken. Bijvoorbeeld in Lochem. Wat gebeurt daar nu?

Wat onderzoeken we in Lochem en waarom?

Er is in Nederland weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door de bestaande aardgasleidingen. Maar het inzetten van het bestaande net – voor de distributie van duurzaam gas – zou een zeer interessante oplossing kunnen zijn. Mede vanwege de beschikbaarheid en de leveringszekerheid van waterstof verwachten wij dat het toepassen van waterstof in woningen pas na 2030 een rol van betekenis gaat spelen. Toch voeren wij nu al pilots uit. Zo gaan we in Lochem via een pilot 10 woningen voorzien van waterstof om ervaring op te doen. Met de kennis die we opdoen, kunnen we ons goed voorbereiden op de toekomst. Dat doen we in een wijk waar veel oudere, monumentale woningen staan, die moeilijk te isoleren zijn. Deze woningen zijn daarom minder geschikt voor de toepassing van andere warmte-alternatieven, zoals warmtepompen of een aansluiting op een warmtenet. Het bestaande aardgasnet op een veilige manier inzetten voor waterstof is voor ons in deze wijk in Lochem het belangrijkste leerdoel.

En wat komt er allemaal bij zo’n pilot kijken?

Een heleboel! Het grote voordeel was dat de vraag voor een alternatief voor aardgas vanuit de bewoners zelf kwam. We hebben uit een grote groep geïnteresseerden een cluster van woningen geselecteerd. Energiecoöperatie LochemEnergie en Remeha hebben deze woningen onderworpen aan een technische schouw. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken naar het huidige gasverbruik, warmteverlies en isolatiemogelijkheden. De onderzoeken gaven inzicht in concrete mogelijkheden om energie te besparen en of de waterstofketels van Remeha aan de verwachte warmtevraag kunnen voldoen. De woningen moeten hun gasverbruik kunnen terugbrengen naar ongeveer 3.500 m3 per jaar. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken, hebben we 8 woningen voor het definitieve cluster gekozen. Om alle technische uitdagingen in kaart te brengen, hebben we samen met Kiwa een demowoning ontworpen, het Hydrogen Experience Centre.

Waar dient die demowoning voor?

Om in Lochem met de pilot te kunnen starten, was nog veel uit te zoeken. Van de werking van verschillende componenten achter elkaar, tot monteurs die in hun storingsdienst moeten weten hoe ze met een eventuele storing moeten omgaan. Daarom is in de demowoning een proefopstelling gemaakt van de situatie in Lochem. De demowoning dient daarmee als scholingsplaats voor de monteurs die de nieuwe waterstofinstallatie moeten gaan aanleggen, omdat veiligheid een heel belangrijk aspect is in dit traject.

Hoe krijgen we straks het waterstof bij de woningen?

We kijken naar leveringsmogelijkheden met een tubetrailer. Deze tubetrailer wordt buiten de wijk opgesteld en vanaf daar wordt het waterstof door het bestaande gasnet naar de betreffende woningen gebracht. We hopen uiteindelijk groene waterstof te kunnen distribueren. Groene waterstof wordt gemaakt uit duurzame energie (zon- en/of windenergie), alleen is daar nu nog te weinig van beschikbaar.

Wanneer gaat het waterstof door de aardgasleiding in Lochem?

Dat zal in het najaar van 2022 zijn. Momenteel werken we toe naar het opstellen van contracten met de betreffende bewoners.