Naar nieuwsoverzicht

Lochem bereidt zich voor op waterstof

23 juli 2020
Is waterstof een goed alternatief voor aardgas? We onderzoeken het onder andere in Lochem. Wat gebeurt daar nu aan voorbereiding? Vijf vragen aan relatiemanager Fleur Elfrink.

Wat willen we onderzoeken in Lochem?

Er is weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door bestaande gasleidingen. Terwijl het inzetten van het bestaande net voor de distributie van duurzaam gas een zeer interessante oplossing kan zijn. In Lochem gaan we daarom 15 woningen voorzien van waterstof. Dat doen we in een wijk waar veel oudere, monumentale woningen staan die moeilijk te isoleren zijn. Deze woningen zijn minder geschikt voor de toepassing van warmtepompen of een aansluiting op een warmtenet. Het bestaande gasnet op een veilige manier inzetten voor waterstof is voor ons hier het belangrijkste leerdoel.

En wat komt daar allemaal bij kijken?

Een heleboel! Het grote voordeel is dat de vraag voor een alternatief voor aardgas vanuit de bewoners zelf komt. We hebben uit een grote groep geïnteresseerden een cluster van 24 woningen geselecteerd. Energiecoöperatie LochemEnergie en Remeha onderwerpen deze woningen aan een technische schouw. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het huidige gasverbruik, warmteverlies en isolatie-mogelijkheden. Dit onderzoek geeft ons inzicht in concrete besparingsmogelijkheden en of de waterstofketels van Remeha aan de verwachte warmtevraag kunnen voldoen. De woningen moeten hun gasverbruik kunnen terugbrengen naar ongeveer 3500m3 per jaar. Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken, kiezen we 15 woningen voor het definitieve cluster. En om alle technische uitdagingen in kaart te brengen, hebben we samen met Kiwa een demowoning ontworpen.

Waar dient die demowoning voor?

Om in Lochem ook echt te kunnen starten, is nog veel uit te zoeken. Van de werking van verschillende componenten achter elkaar, tot onze monteurs die in hun storingsdienst weten hoe ze met een storing om moeten gaan. Daarom wordt in de demowoning een proefopstelling gemaakt van de situatie in Lochem. Deze woning gaat dienen als scholingsplaats voor de monteurs die de nieuwe waterstofinstallatie moeten gaan aanleggen. Veiligheid is een heel belangrijk aspect in dit traject. We verwachten dat de demowoning dit najaar in Apeldoorn klaar is om gebruikt te worden.

Hoe krijgen we straks het waterstof bij de woningen?

We kijken naar leveringsmogelijkheden met een tubetrailer. Deze tubetrailer wordt buiten de wijk opgesteld en vanaf deze plek wordt waterstof de wijk ingebracht door het bestaande gasnet. We hopen uiteindelijk groene waterstof te kunnen distribueren. Dat is opgewekt uit zon- en/of windenergie. Alleen is daar nu nog te weinig van beschikbaar.

Wanneer gaat het waterstof door de gasleiding in Lochem?

Dat zal in het najaar 2021 zijn. De komende maanden maken we de keuze voor het definitieve cluster van woningen en werken we toe naar contracten met de bewoners.