CO2-prestatieladder

De wereldwijde afspraken over terugdringen van de invloed van de mens op het klimaat vormen een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Voor onze eigen bedrijfsvoering willen we in 2023 klimaatneutraal zijn. Maar onze invloed reikt verder. Samen met leveranciers en partners kunnen we aanzienlijke stappen zetten in het verlagen van de CO2-uitstoot.

Alliander voelt zich verantwoordelijk voor haar aanzienlijke energieverbruik. De CO2-voetafdruk die hiermee samenhangt is fors. Door onze jarenlange inzet op schonere energiebronnen en vergroening van de energievoorziening in onze gebouwen en processen neemt ons aandeel per saldo af en verkleint onze CO2-voetafdruk. Een groot aandeel in onze emissies komt van onze netverliezen, die ontstaan door de duizenden kilometers kabels en leidingen die energie transporteren. Zo hebben we de volgende programma’s lopen:

  • Verminderen van ons technisch netverlies door te investeren in efficiëntere kabels en technische stations.
  • Verminderen van administratief netverlies door energiefraude te bestrijden en leegstand van woningen voorkomen.
  • Minder, slimmer en zuiniger rijden voor dienst- en leaseauto’s door te handhaven op een strenge CO2-norm (100 gram CO2/km), elektrisch rijden en zakelijk fietsverkeer te promoten.
  • Energiezuinige gebouwen, of zelfs energie-positief, zoals ons gebouw in Duiven.
  • Vergroening van onze footprint door het kopen van certificaten (enkel) afkomstig van nieuwe windparken in Nederland.

Prestatieladder

Veel bedrijven in Nederland sluiten zich aan bij de CO2-prestatieladder. Hiermee commiteren zij zich tot realistische doelen en middelen om de CO2-uitstoot van hun activiteiten te verminderen of te neutraliseren. Het voldoen aan de eisen van de prestatieladder is in een aantal sectoren, zoals bij de bouw en infrastructuuraanleg, een veel gehanteerd criterium. Alliander beschikt voor haar bedrijfsvoering over een certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 5.

Downloads