Maatschappelijke impact

Ondernemen is voor Alliander meer dan de distributie van energie in Nederland. We werken aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk voor de impact die we hebben op de omgeving.

Wat wij doen

Maatschappelijke duurzaamheid in de praktijk

In ons dagelijkse werk maken we verantwoorde keuzes met oog voor de samenleving. Dit doen we op allerlei gebieden: financiën, CO2-uitstoot, het gebruik van grondstoffen.

Impactmodel

Omdat we willen weten wat onze impact is, meten wij dit in een impactmodel. Hierin maken we onze maatschappelijke effecten inzichtelijk en leren we meer over onze invloed op de samenleving.

CO2-voetafdruk

We zetten ons sterk om onze CO2-voetafdruk te verminderen. We werken toe naar een volledig elektrisch wagenpark en onze hoofdkantoren zijn energieneutraal. We laten duurzaamheid sterk meewegen bij onze investeringen via een interne CO2-prijs. De resterende uitstoot vergroenen we via Nederlandse windparken.

Recycling

Kijk je naar grondstoffen, dan wordt op dit moment 90% van ons afval hergebruikt. Maar wij streven natuurlijk naar 100% recycling. We willen dat zo min mogelijk van wat we gebruiken, verloren gaat.

Iedereen doet mee

Binnen onze organisatie is diversiteit belangrijk. Maatschappelijke duurzaamheid is ook: iedereen doet mee. Bij ons is iedereen met ambitie en talent welkom. Wanneer mensen van elkaar verschillen, heb je veel verschillende invalshoeken. Al die verschillende inzichten leveren een belangrijke bijdrage bij het bedenken van oplossingen, die bijvoorbeeld bij de energietransitie hard nodig zijn.

Benieuwd naar onze duurzame prestaties in 2021?

Sustainable Development Goals (SDG)

Met onze keuzes en resultaten op het gebied van maatschappelijke duurzaamheid dragen we direct bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.