Financiering

Afhankelijk van de aard, de looptijd en het doel van de benodigde financiering maakt Alliander gebruik van diverse financieringsinstrumenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste financieringsbronnen voor Alliander.

 Financieringsbron

 Bedrag

 Euro Medium Term Note (EMTN) Programma:

 EUR 3.000.000.000

 Euro Commercial Paper (ECP) Programma:

 EUR 1.500.000.000

 Achtergestelde obligatielening met onbepaalde looptijd

 EUR 500.000.000

Lening Europese Investeringsbank                         

EUR 300.000.000

 Onderhandse leningen

 

 Gecommitteerde back-up kredietfaciliteit:

 EUR 600.000.000